Återhämtning viktigt mot stress

Återhämtning viktigt mot stress

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2008-07-14
Uppdaterad: 2011-10-13
Författare: Redaktionen

Stress kan kvarstå även under lugnare perioder. Stressigt övertidsarbete gör det svårare att återhämta sig. Det visar Anna Dahlgren som disputerar vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Upplevelse av stress i kombination med hård arbetsbelastningen gjorde försökspersonerna i Anna Dahlgrens studier mer trötta och sömniga, de sov också kortare tid än i perioder med lugnare arbetstempo. Vid hög arbetsbelastning och stress förändrades i dygnsutsöndringen av stresshormonet kortisol, skillnader som satt i även efter helgen. Även problemen med att varva ned inför säng gåendet och minskad sömnkvalitet kvarstod. De hade också svårare att återhämta sig.

Övertidsarbete med måttlig stressbelastning påverkade däremot inte dygnsutsöndringen av stresshormoner på samma sätt. Anna Dahlgren menar att en bra balans mellan stress och återhämtning är nödvändig för att klara av stressfulla situationer.

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 1 2007

 

Veckans fråga

Är du rädd för att smittas av det nya coronaviruset?

Nyhetsbrev

E-postadress