Ange ditt sökord

Det går inte att förutsäga viktutfallet utifrån ätbeteendet, varken före eller efter operationen. Foto: Shutterstock

Det går inte att förutsäga viktutfallet utifrån ätbeteendet, varken före eller efter operationen. Foto: Shutterstock

Ätstörningar vanligt problem både före och efter fetmabehandling

Många patienter som söker hjälp för sin fetma lider av ätstörningar och hetsätning.

Annons:

En undersökning vid Örebro universitet visade att problemen fortfarande är vanliga tre år efter kirurgisk behandlingen. Däremot påverkas inte resultatet eftersom patienter med ätstörningar går ner lika mycket i vikt som andra.

Oförutsägbart

Enligt  Joakim de Man Lapidoth som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicin går det inte att förutsäga viktutfallet utifrån ätbeteendet, varken före eller efter operationen.

Han har under drygt tre år följt mer än 250 patienter som fått antingen kirurgisk eller icke-kirurgisk beteendeförändrande behandling mot fetma. Studien visar att ätstörningar och hetsätning är vanligt, en knapp tredjedel av patienterna före behandling är drabbade, med sämre livskvalitet och högre psykisk ohälsa som följd.

Många avråds från operation

Men trots att operation är den mest effektiva behandlingen mot fetma, avråds många patienter med ätstörningar från ingreppet, eftersom man anser att det inte blir ett lika bra resultat.

Joakim de Man Lapidoth konstaterar att det finns stora skillnader mellan olika kliniker eftersom det hittills inte har funnits tillförlitliga undersökningar om hur ätstörningar och hetsätning påverkar resultatet. Han säger att  eftersom studien visar att även dessa patienter lyckas gå ner bra i vikt bör man vara generös med att låta dem som behöver kirurgisk behandling få det, och inte utesluta någon utan mycket goda skäl. Det innebär ju en dramatiskt förbättrad fysisk hälsa för patienter som annars riskerar att dö på grund av sin fetma.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är större och livskvaliteten sämre bland dem som har ätstörningssymtom efter operationen. Visserligen kan patienterna inte äta lika mycket som tidigare, men de upplever ändå själva att de äter för mycket och saknar kontroll över sitt ätande.

Förekomsten av ätstörningssymptom var förvånansvärt hög tre år efter kirurgi, nästan trettio procent. Trots att dessa patienter hade en lika god viktnedgång som de övriga, uppvisade de betydligt mer psykisk ohälsa och sämre livskvalitet än de övriga efter behandlingen. Men det är svårt att förutsäga hur en enskild patient kommer att reagera efter operationen. En del förbättras medan andra försämras.

Joakim de Man Lapidoths slutsats är att även patienter med ätstörningar bör få hjälp att minska vikten, men att det även är viktigt att beakta ätbeteendet och annan psykisk ohälsa såväl före som efter behandlingen.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: