Ange ditt sökord

För vissa cancerformer ökade risken redan vid ett BMI på 20-22,4, vilket anses vara inom normalviktspannet enligt nuvarande definitioner (18,5-24,9). Foto: Getty Images

För vissa cancerformer ökade risken redan vid ett BMI på 20-22,4, vilket anses vara inom normalviktspannet enligt nuvarande definitioner (18,5-24,9). Foto: Getty Images

Ökad cancerrisk vid högt BMI i tonåren – varningssignal för framtiden

En ny forskningsstudie från Göteborgs universitet har kastat ljus över en alarmerande koppling mellan högt BMI under tonåren och ökad risk för 17 olika cancerformer senare i livet. Resultaten av studierna, publicerade i tidskrifterna Obesity och Cancer Medicine, har oroande implikationer för den pågående fetmaepidemin bland ungdomar och dess påverkan på den framtida cancerbördan.

Annons:

Forskarna hade tidigare undersökt sambandet mellan dålig fysisk kondition vid mönstring för militärtjänst vid 18 års ålder och ökad cancerrisk. Resultaten från den studien var tydliga och oberoende av eventuell övervikt eller fetma vid den tiden. Nu har samma forskargrupp riktat sitt fokus mot kroppsmasseindex (BMI) och dess inverkan på cancerrisken. Överraskande nog visade det sig att högt BMI under sena tonåren kan vara en ännu starkare indikator på framtida cancerrisk än dålig kondition vid samma ålder.

Forskning pekar på förhöjd cancerrisk vid högt BMI i tonåren

Studien identifierade inte mindre än 17 olika cancerformer som var förknippade med högt BMI under tonåren. Dessa inkluderade cancer i lungor, huvud-halsområde, hjärna, sköldkörtel, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever, tjocktarm, ändtarm, njurar, urinblåsa, samt malignt melanom, leukemi, myelom och lymfom (både Hodgkins och Non-Hodgkins).

För vissa av dessa cancerformer ökade risken redan vid ett BMI på 20-22,4, vilket anses vara inom normalviktspannet enligt nuvarande definitioner (18,5-24,9). Denna observation är särskilt oroande eftersom det indikerar att definitionen av normalvikt kanske behöver omvärderas, särskilt för unga vuxna.

Prostatacancer vanligare vid normalvikt

En intressant avvikelse från mönstret var prostatacancer, som faktiskt var vanligare bland män som inte hade övervikt eller fetma vid mönstring. En möjlig förklaring är att män med normalvikt oftare söker vård för prostatabesvär, vilket leder till tidigare diagnoser.

Extra stark koppling för vissa cancerformer

För vissa cancerformer var kopplingen till högt BMI särskilt stark, framför allt för cancer i buken, inklusive matstrupe, magsäck och njure, där risken ökade med tre till fyra gånger för de med fetma vid mönstring. Forskarna uppskattar att ohälsosam vikt kan förklara cirka 15-25 procent av fallen av dessa cancerformer i Sverige i dag.

Framtidsprognosen vad gäller cancer

Det mest alarmerande resultatet av studien är dess prognos för framtiden. Forskarna förutspår att om den nuvarande trenden med övervikt och fetma bland 18-åriga män i Sverige fortsätter, kommer andelen cancerfall kopplade till högt BMI under tonåren att öka avsevärt under de kommande 30 åren. Siffrorna är skrämmande, med en ökning på 32 procent för cancer i magsäck och 37 procent för cancer i matstrupe i Sverige. I USA kan mer än hälften av fallen av dessa två cancerformer om 30 år tillskrivas högt BMI under tonåren.

För att göra saken ännu mer alarmerande har forskarna även undersökt dödligheten efter cancerdiagnos. Resultaten visade att män med övervikt eller fetma hade 2 till 3 gånger högre risk att dö inom fem år efter en diagnos för hudcancer, Hodgkins lymfom och cancer i sköldkörtel, urinblåsa och prostata. Risken var även högre, 1,4 till 2 gånger, efter diagnos av cancer i huvud-halsområdet, ändtarm och njure.

Aron Onerup, postdoktor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och försteförfattare i studierna, påpekar att utveckla övervikt och fetma i unga år verkar öka risken för att utveckla cancer senare i livet. Han understryker vikten av att ta itu med den växande fetmaepidemin bland barn och ungdomar genom kraftfulla åtgärder och resurser.

Denna forskning fungerar som en varningssignal för samhället. Den påminner oss om att våra livsstilsval i tonåren kan ha långsiktiga och allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Det är nu viktigare än någonsin att ta itu med fetmaepidemin och främja en hälsosam livsstil från unga år, inte bara för att undvika ökad cancerrisk utan också för att leva ett längre och friskare liv.

Läs om cancer.

Skådespelare berättar om sin fetma.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: