Äggstockscancer

Äggstockscancer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Äggstockscancer drabbar cirka 700 kvinnor årligen. De flesta som insjuknar är över 50 år. Äggstockscancer kommer oftast smygande och har inga typiska symtom. På grund av att symtomen är atypiska så ställs diagnosen ofta väldigt sent.

De flesta kvinnor som drabbas av äggstockscancer är mellan 60-70 år. Orsakerna till sjukdomen är inte helt klara, men något som spelar in är hur många ägglossningar en kvinna har haft under sin livstid. Kvinnor som får mens sent i livet, kommer i klimakteriet tidigt och som har fött många barn har en mindre risk att drabbas av äggstockscancer. Finns däremot sjukdomen i familjen ökar risken något.

Symtom vid äggstockscancer

Då äggstockscancer kommer smygande finns inga särskilda symtom eller varningstecken. De första tecken som märks kan vara en uppsvälld mage, man kan ha diffusa symtom från magen som illamående, smärtor, sura uppstötningar. Ett annat tecken kan vara att man behöver kissa ofta och att det trycker emot ändtarmen. Inget av symtomen behöver betyda att man har cancer, det kan finnas många andra anledningar till besvären.

Det finns olika typer av tumörer i äggstockarna: godartade tumörer, elakartade tumörer (äggstockscancer) och en tredje grupp som kallas borderlinetumörer, som är ett mellanting. Dessa är sällan elakartade och har en god prognos.

Om du känner att din mage har ökat i omfång utan att du gått upp i vikt, om du har diffusa symtom från magen och om du känner täta urinträngningar utan att ha urinvägsinfektion bör du söka en gynekologmottagning för undersökning.

Undersökning

Äggstockscancer upptäcks vid en gynekologisk undersökning. Den brukar ofta kompletteras med en ultraljudsundersökning av livmoder, äggledare och äggstockar. Ibland görs även olika former av röntgenundersökningar av bukhåla och bäcken. Om man finner tecken på att det skulle kunna vara cancer gör man operation och tar vävnadsprover och försöker ta bort så mycket som möjligt av tumören.

Det är viktigt att operera bort tumören så tidigt som möjligt. Med utgångspunkt i vad läkarna finner under operationen brukar sjukdomen delas in i fyra stadier.

  • Stadium I: tumören finns enbart i den ena eller båda äggstockarna.
  • Stadium II: tumören har spridit sig i bäckenet.
  • Stadium III: tumören har spridit sig till bukhålan.
  • Stadium IV: tumören har spridit sig till organ utanför bukhålan.

Behandling av äggstockscancer

Vilken typ av behandling man får beror på vilken typ av cancerform det är och i vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Den viktigaste behandlingen vid äggstockscancer är operation. Den sjuka äggstocken tas bort, därefter får man ibland strålbehandling mot buken. Ofta ges även behandling med cytostatika när man anser det befogat och ibland kan hormonbehandling bli aktuellt. När behandlingen är avslutad får man gå på kontroll under åtminstone fem år. Det vanligaste är att man går 3-4 gånger/år under de första två åren. Därefter blir det mer sällan.

Om cancern är spridd i kroppen och mer avancerad finns numera antikroppar som kan ges tillsammans med cytostatika. Dessa läkemedel kallas angiogeneshämmare och hindrar tumörens bildning av blodkärl(angiogenes). Läkemedlet botar inte, men kan hjälpa till att förlänga den sjukdomsfria överlevnaden och skjuta upp tiden till eventuella återfall.

”Second opinion” vid allvarlig sjukdom

Viktigt för dig som patient att veta är att du enligt lag har rätt till att få en andra bedömning (s.k. Second opinion) av en annan specialist kring hur du ska behandlas. Du kan då välja att få bedömningen i ett annat landsting om du vill.

Denna lag gäller alla patienter som har drabbats av en allvarlig sjukdom.

Efter behandlingen

Äggstockar eller livmoder är inte livsviktiga organ. Kvinnor kan leva ett bra liv utan dem där sex och samliv inte behöver påverkas. De flesta kvinnor med gyncancer har passerat barnafödande ålder.

Det kan vara bra och diskutera med sin läkare om det behövs hormonersättning eftersom livmoder & äggstockar producerar flera olika hormoner bl.a estrogen.

Källa: Vårdguiden, Cancerfonden

Se film om äggstockscancer här på gyncancer.se