Ange ditt sökord

Några vanliga symtom vid covid-19 är feber, hosta, andnöd, halsont och huvudvärk. Foto: Shutterstock

Några vanliga symtom vid covid-19 är feber, hosta, andnöd, halsont och huvudvärk. Foto: Shutterstock

God handhygien är en av många förebyggande åtgärder som begränsar smittspridningen - att du följer råd och rekommendationer gör skillnad! Foto: Shutterstock

God handhygien är en av många förebyggande åtgärder som begränsar smittspridningen - att du följer råd och rekommendationer gör skillnad! Foto: Shutterstock

Coronavirus är inte ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS-CoV-2 även smittar mellan djur och människor. Foto: Shutterstock

Coronavirus är inte ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS-CoV-2 även smittar mellan djur och människor. Foto: Shutterstock

Vanliga symtom vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett coronavirus, SARS-CoV-2 och vanliga symptom är feber, hosta och värk i muskler och leder, symptom som påminner om vanlig förkylning eller influensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka men för en del kan covid-19 vara livshotande.

Annons:

Coronavirus är inte bara ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS, MERS och SARS-CoV-2 även smittar mellan djur och människor. Symptom vid coronavirus är luftvägssymptom såsom svårigheter att andas, halsont, hosta och feber. Vid de dödsfall som har rapporterats hade patienterna oftast en annan allvarlig underliggande sjukdom. Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande (corona) utseende i elektronmikroskop, därav namnet.

Gör kort enkät och få veckorapport om coronavirusets spridning i Sverige!

Covid-19 orsakas av SARS-CoV-2

Det nya coronaviruset upptäcktes i Hubei-provensen i Kina och fick inledningsvis namnet 2019-nCoV, innebörden betyder ungefär det nya coronaviruset som hittades 2019. Efter att olika begrepp cirkulerade landade man till slut i det officiella namnet SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Själva sjukdomen som viruset i sin tur ger upphov till heter covid-19, coronavirus disease 2019 (coronavirussjukdom 2019).

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser, då färdas droppar med viruset genom luften och riskerar att nå personer i närheten. Det rör sig oftast om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta. Även om dropparna finns kvar i luften en kort stund och sedan faller ned på föremål och ytor är det inte troligt att personer har smittats genom att ta i föremål.

Symtom vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

Vanliga symptom om du drabbas av coronavirus har en tendens att vara snarlika de symptom som uppkommer vid exempelvis vanliga förkylningar och influensa. Här kan du se en symptomguide så du kan särskilja på covid-19, influensa, vanlig förkylning och allergier.

Även om man hela tiden lär sig nya saker om viruset, då det är helt nytt, finns det ett konsensus över vilka symptom som vanligtvis förekommer.

Vanliga symtom vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

 • feber.
 • luftvägssymptom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
 • snuva och slem i luftvägarna.
 • halsont.
 • huvudvärk.
 • värk i muskler och leder (myalgi och artralgi).
 • illamående.
 • diarré (mindre vanligt).
 • tecken på ARDS och organsvikt i svåra fall.

Det är vanligt att du upplever ett eller flera av dessa symptom. Covid-19 bedöms som en samhällsfarlig sjukdom och vid minsta misstanke om sjukdom ska du i dagsläget stanna hemma, kontakta vården för vidare rådgivning. Man ska inte bege sig ut för att besöka vårdmottagningar eller träffa andra människor utan sätta sig i hemkarantän omgående (läs mer här om vad hemkarantän innebär). Just nu är det hög belastning på 1177, men om du känner dig minsta sjuk, avvakta i hemmet och fortsätt försök att nå sjukvårdsupplysningen. Ring endast 112 vid absolut akuta fall.

Hur lång tid (inkubationstid) mellan smitta och att man visar symtom vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2?

Vården pratar om inkubationstid vilket är tiden från att du är smittad till det att du uppvisar symptom. Man håller fortfarande på att lära sig mer om covid-19 men i dagsläget är inkubationstiden vid covid-19 uppskattad till 1-14 dagar. Generellt rör det sig vanligtvis om fem dagar från att du smittas till att du uppvisar symptom.

I dagsläget bedömmer man att personer med covid-19 smittra andra från och med att de första symptomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka och bara har lite hosta eller feber kan smitta andra och så länge du har symptom smittar du och även några dagar efteråt.

Hur sjuk blir jag covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-?

Majoriteten av de drabbade får allt från lindriga till milt besvärande symptom, torrhosta och en influensaliknande symptom kan exempelvis upplevas som besvärande för de allra flesta av oss. Man har även sett att det i vissa fall inte förekommer några symptom överhuvudtaget, även om det är ovanligt.

Hos en del kan covid-19 leda till kraftig lunginflammation och svåra andningsbesvär.

Diagnos vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

Eftersom covid-19 bedöms vara en samhällsfarlig sjukdom krävs för tillfället särskilda åtgärder vid provtagning. Vårdpersonal behöver ha adekvat skyddsutrustning för att ta de tester som behövs. Då möjligheten att masstesta i Sverige har varit begränsad har man valt att endast testa vissa särskilt utsatta grupper. För övriga befolkningen som känner igen sig i symptomen gäller att sätta sig själv i hemkarantän.

Det finns särskilda instruktioner för hur man som vårdmottagning hanterar en situation när du som patient anländer med misstänkt covid-19 diagnos. För att säkerställa diagnosen finns olika metoder.

Diagnos vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2- så går undersökningen till

 • Du lämna ett eller flera prover.
 • Ett prov tas i näsan, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier.
 • Ibland får du också lämna blodprov.
 • Prov kan ibland också tas från slem som du hostar upp.
 • Proverna skickas i väg och du får vänta på svar.

Det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19 och du kan inte begära att få lämna ett prov utan det är vården som bestämmer om du behöver det.

Behandling vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

För de allra flesta räcker behandling som vid en luftvägsinfektion med lindriga symptom.

Egenvård vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

 • Vila.
 • Dricka för att lindra hostan.
 • Använda receptfria febernedsättande läkmedel vid behov.

Även om det kan låta som att många drabbas av allvarlig sjukdom är det statistiskt sett fortfarande ovanligt. De som blir mer sjuka kan exempelvis drabbs av lunginflammation och förutom lungorna kan även andra organ påverkas. Då krävs vård på sjukhus och en behandling som främst går ut på att stödja lungornas och eventuella andra organs funktioner.

Covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2 – råd till dig över 70 år

Statistiken visar att även om personer i alla åldrar kan vara i behov av intensivvård så är de som avlider till följd av covid-19 i de allra flesta fall över 70 år. Många har även bakomliggande sjukdomar.

Man har identifierat åldersgruppen som en riskgrupp och just nu rekommenderas att du som är över 70 år begränsar dina fysiska sociala kontakter och helt enkelt är extra försiktig, inte bara för din egen skull utan även för jämnåriga i din närhet.

Covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2 – råd till dig som är gravid eller ammar

Man har inte identifierat gravida eller ammande kvinnor som en specifik riskgrupp men det är viktigt att du som är gravid elelr ammar följer de allmäna råd som finns för att undvika att bli sjuk. Det är delvis för att det kan vara påfrestande att vara sjuk om man är gravid eller ammar men även för att undvika smittspridning.

Även här finns det begränsad kunskap kring hur covid-19 påverkar gravida eller fostret men man har inte sett att det skulle föreligga någon särskild risk vare sig för dig som är gravid eller fostret. Vid en förlossning kan däremot problemet uppstå vem som har möjlighet att följa med då mågna vårdmottagningar begränsar besöken på grund av smittrisken. Därför kan det vara värt för resten av familjen att också hålla extra koll på hur man mår och förebygga risken för att smittas om man vet att en förlossning ligger nära i tid.

Så skyddar du dig själv och andra från smittspridning vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta.

Stanna hemma när du är sjuk. Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Tvätta händerna ofta Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Använd handsprit. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Läget under en pandemi, som det är just nu, är föränderligt. Håll dig uppdaterad och välinformerad, följ myndigheterna och regeringens råd och rekommendationer och bidra till att begränsa och bromsa in smittspridningen.

Annons:

Källor:

1177, Folkhälsomyndigheten, DOKTORN

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: