Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Tema alkoholberoende: Del 2 – Arv, miljö och risker

På gruppnivå brukar man säga att det genetiska arvet har inverkan med 50-60 procent, vilket gör att arv och miljö påverkar risken för alkoholberoende i ungefär lika hög grad.

Annons:

Vissa individer influeras mycket av miljön och lite av arvet, medan andra påverkas mer av arvet och mindre av miljön.

Enzymet, MAO (monoaminoxidas)

Enzymet, MAO (monoaminoxidas) bidrar till nedbrytningen av flera signalsubstanser i hjärnan (som serotonin, noradrenalin och dopamin – se faktaruta) och är en stark markör för sårbarhet. Hos alkoholister har Lars Oreland, professor i medicinsk farmakologi vid Uppsala universitet, och hans kollegor funnit en lägre MAO-aktivitet i både hjärna och blodplättar, än hos personer utan alkoholberoende. Flera studier har även visat på ett samband mellan en låg MAO-aktivitet och en impulsiv, sensationssökande personlighetstyp. MAO-aktiviteten i blodplättar är till 75 procent ärftligt och tycks utgöra en spegel i blodet av hjärnans uppbyggnad av viktiga bansystem.

I studier på apor har man sett att de med låg MAO dricker spontant dubbelt så mycket som de med hög aktivitet av MAO i blodplättarna. De med låg MAO var tre gånger mer aggressiva vid samma alkoholhalt i jämförelse med de med hög MAO.

Samband mellan uppväxt och alkoholkonsumtion

Forskare har sett ett tydligt samband mellan råttors uppväxtmiljö och deras alkoholkonsumtion. Råttor i en trygg miljö drack mindre än de i den otrygga miljön. När man undersökte hur hjärnan hos de otrygga råttorna påverkats, såg man att obalansen av signalsubstanserna i hjärnan påminde om den hos råttorna med en medfödd genetiskt obalans. Detta tyder på att även om det finns en genetisk grund till alkoholism, spelar även miljön en stor roll och den kan man dessutom påverka.

Alla droger, som alkohol, knark och rökning påverkar i någon mån dopaminsystemet (som ger känsla av belöning). Forskarna är däremot oense om matberoende har samma påverkan och här krävs fler studier för att få svar.

– Vad man kan säga är att det säkerligen finns människor som har en viss genetisk disposition, vilket gör det svårare för dem att stå emot saker som verkar belönande på kort sikt. Nikotin förstärker den ökade känsligheten för att lättare bli beroende av alkohol. Det betyder att rökning gör redan genetiskt eller miljömässigt negativt påverkade individer än mer benägna att fastna i ett beroende.

Lars Orelands forskargrupp fick möjlighet att studera skolungdomar i Västerås. Man valde ut en grupp, ”välanpassade” och en grupp ”utåtagerande” ungdomar för att kunna se tydliga skillnader. Ungdomar med en låg MAO-aktivitet i blodplättar och som vuxit upp i en sämre miljö hade mycket oftare ett asocialt beteende än de som haft goda uppväxtförhållanden och hög MAO-aktivitet.

Alkoholrelaterade skador

Alkoholen påverkar kroppen och hjärnan på många olika sätt:

 • Hjärnskador är vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol. Minnesluckor i samband med drickande kan vara ett tidigt symtom på hjärnskada. Försämrat minne och inlärningssvårigheter.
 • Alkoholrelaterad demens är den näst vanligaste orsaken till demens hos vuxna.
 • Skadas lillhjärnan får man problem med balansen och svårt att samordna muskelrörelser.
 • Alkohol ger ofta magkatarrer och magsår.
 • Levern kan bli svullen och öm redan efter några dagars drickande. Cellerna skadas och fungerar sämre.
 • Risken för benbrott ökar, både på grund av att en berusad person faller oftare och för att benstommen blir skörare.
 • Regelbundet drickande skadar hjärtmuskeln med hjärtsvikt som följd.
 • Bukspottskörteln blir inflammerad, man får svårare att tillgodogöra sig föda och ökad risk för en typ av diabetes.
 • Alkohol orsakar muskelsjukdomen myopati. Hela muskler kan förstöras.
 • Man får hormonpåverkan och störd sexuell funktion.
 • Man har sett att foster får samma alkoholhalt i blodet som mamman och kan få skador på hjärnan och andra organ.

Skillnad på hur alkohol påverkar kvinnor och män

Lars Oreland menar att det mest sensationella resultatet, i studien ovan, var att den genvariant för A-typen av MAO hos män, som i samverkan med miljön hos män ger ökad risk för antisocialt beteende och missbruk, är den som hos kvinnor medför lägre risk.

– Det kan hänga samman med att MAO-genen sitter på X-kromosomen som kvinnan har två av medan mannen bara har en, säger Lars Oreland. Kvinnor har 20 procent mer MAO än män i blodplättarna. Då MAO bryter ner serotonin och aktiviteten är olika under fosterstadiet får man olika halter av serotonin i hjärnan, beroende på om man är pojke eller flicka.

Serotoninhalten i hjärnan under fosterstadiet verkar sedan som en kraftig tillväxtreglerande faktor på flera bansystem i hjärnan. Studieresultaten pekar alltså på att människan ärver en viss grad av känslighet för miljön. Den som föds med en viss genvariant är mer utsatt för miljön.

Graviditet och alkohol

Uppskattningsvis 30 procent av mammorna dricker alkohol under sin graviditet enligt en svensk studie. En tredjedel dricker så mycket att fostret kan skadas. Det innebär att vart tionde foster riskerar alkoholskador till följd av mammans drickande.

Djurstudier talar för att alkohol även i låga doser och vid enstaka tillfällen har effekt och påverkar fostret. Alkohol påverkar könsceller, ägget och spermier.

– I framtiden kan vi inte utesluta att det finns nedärvda egenskaper som pappas alkoholvanor har orsakat, påpekar Lars Oreland.

Alkohol kan resultera i ansiktsskador eller kraftigt hämmad tillväxt. I första hand drabbas dock nervsystemet och barnet kan få svårigheter med koordination, koncentration och temperament. Skadorna kan även leda till lågt IQ, så kallad mental retardation.

Fakta: Signalsubstanser

 • Serotonin – påverkar impulskontroll hos män och stämningsläge hos kvinnor.
 • Noradrenalin – ger oss vår vakenhetsgrad.
 • Dopamin – ger oss driv i vårt liv och belöning.
Annons:

Källor:

Alkohol och beroende – från riskfaktorer till behandling, resultat från ett forskningsprogram

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Tema alkohol del 3: Behandling & förebyggande åtgärder
10 augusti, 2020 Bättre liv

Tema alkohol del 3: Behandling & förebyggande åtgärder

Det krävs mer kunskap kring vilka genmönster som bidrar...

Tema alkoholberoende: Del 1 – Är jag alkoholist?
28 oktober, 2019 Bättre liv

Tema alkoholberoende: Del 1 – Är jag alkoholist?

I Sverige beräknar man att mellan 300. 000 och 500. 000...

Problemdrickande vanligare hos krogpersonal
15 november, 2013 Depression & Ångest

Problemdrickande vanligare hos krogpersonal

Forskare anser att problem med alkoholkonsumntion är så...

Annons:
Läkemedel mot alkoholism vid sexmissbruk
12 augusti, 2020 Sex & Samliv

Läkemedel mot alkoholism vid sexmissbruk

Man har testat ett läkemedel som används vid alkoholmis...

Recept för lyckad ledighet
1 juli, 2020 Bättre liv

Recept för lyckad ledighet

De flesta av oss ser fram emot en skön ledighet under s...

”Digital sömnhjälp förändrade mitt liv”

”Digital sömnhjälp förändrade mitt liv”

I dagens 24-timmars samhälle är det inte konstigt att m...

Annons:
Medicinhistoria: Tuberkelbacillen och Robert Koch
17 april, 2020 Bättre liv

Medicinhistoria: Tuberkelbacillen och Robert Koch

Tuberkulos (tbc) är en av de vanligaste infektionssjukd...

Digital vård här för att stanna – men vad är det?
15 april, 2020 Bättre liv

Digital vård här för att stanna – men vad är det?

Nätläkare, e-hälsa, digital vård – kärt barn har många ...

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj i Florida
9 april, 2020 Bättre liv

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj i Florida

Vi får mycket information om dödstal och antal drabbade...

Sanna Bråding – från flyktbeteende till balans
27 mars, 2020 Bättre liv

Sanna Bråding – från flyktbeteende till balans

Den högpresterande tjejen Sanna började jobba som skåde...

Annons:
Spanska sjukans härjningar del 2 – Därför fick det heta Spanska sjukan
22 mars, 2020 Bättre liv

Spanska sjukans härjningar del 2 – Därför fick det heta Spanska sjukan

Spanska sjukan drabbade olika hårt i olika delar av vär...

Facebook kan förbättra arbetsminnet

Facebook kan förbättra arbetsminnet

Facebook kan hjälpa till att förbättra arbetsminnet hos...

Melodifestivalaktuella Anna Bergendahl: Pappa är min stora idol
6 mars, 2020 Bättre liv

Melodifestivalaktuella Anna Bergendahl: Pappa är min stora idol

Nu är hon återigen aktuell i Melodifestivalen, denna gå...

Annons:
Träna effektivare med rätt musik
20 februari, 2020 Bättre liv

Träna effektivare med rätt musik

Det är många som tycker om att lyssna på musik under lö...

Mia’s krönika: Glöm inte bort att du aldrig är ensam
18 februari, 2020 Bättre liv

Mia’s krönika: Glöm inte bort att du aldrig är ensam

Det här är helgen på året som är fylld av minnesstunder...

Hälsan påverkas av vår tarmflora
3 februari, 2020 Bättre liv

Hälsan påverkas av vår tarmflora

I befolkningsstudien Malmö Offspring Study forskar man ...

Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan
3 februari, 2020 Bättre liv

Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan

Mikrobiotan eller tarmfloran har blivit ett populärt äm...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten