Ange ditt sökord

Genom att dricka alkohol regelbundet ökar nervaktiviteten och då man slutar att dricka fortsätter kroppen att vara

Genom att dricka alkohol regelbundet ökar nervaktiviteten och då man slutar att dricka fortsätter kroppen att vara "på helspänn", vilket ger abstinenssymtom. Foto: Getty Images

Alkoholabstinens, delirium tremens och opioidabstinens

Alkoholabstinens är ett fysiskt fenomen som ofta uppträder när man försöker sluta dricka eller minska sin alkoholkonsumtion. Det är viktigt att förstå vad alkoholabstinens innebär, dess symptom, och hur man kan få stöd och behandling för att bryta alkoholberoendet.

Annons:

Alkohol är en välbekant del av våra liv, en social följeslagare och ibland en krävande vardaglig rutin. Många av oss dricker för att slappna av, skapa glädje, eller hantera stress. Men när alkoholkonsumtionen blir ett beroende, kan vägen till att sluta eller minska drickandet vara krokig och full av hinder.

Vad är alkoholabstinens?

När du slutar dricka alkohol reagerar kroppen och hjärnan och alkoholabstinens uppstår. Symtomen kan variera kraftigt från person till person beroende på alkoholkonsumtionens omfattning, hur snabbt man slutar, ens tidigare erfarenhet med alkohol och ens allmänna hälsotillstånd. Ofta uppstår abstinenssymtom sex till tolv timmar efter det sista intaget av alkohol. Omkring hälften av alla personer med alkoholism får abstinensbesvär.

De vanligaste symtomen på alkoholabstinens inkluderar:

 • Skakningar (ibland kända som delirium tremens)
 • Svettningar
 • Nervositet
 • Lättretlighet
 • Förvirring
 • Snabb hjärtrytm
 • Snabb andning
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Depression
 • Svårigheter att sova
 • Oro/ångest
 • Aptitförlust
 • Syn- och hörselproblem

Alkoholabstinens är en sammanvägd bild av ovanstående symtom. Personer som upplever milda till måttliga abstinenssymtom kan ibland hantera dem på egen hand, och dessa symtom varar oftast upp till en vecka. Men om man har haft ett långvarigt alkoholberoende kan abstinenssymtomen vara svåra, farliga och pågå i upp till fyra veckor eller ännu längre. En utmaning i samband med alkoholabstinens är att man ofta känner ett starkt sug efter alkohol för att lindra de obehagliga symtomen och känna sig “normal” igen.

Vad orsakar alkoholabstinens?

Alkoholen ger en tillfällig känsla av glädje, avkoppling och minskad ångest genom att påverka hjärnans kemi. När vi dricker ökar produktionen av hormonet dopamin, vilket är kopplat till belöning och njutning. Alkoholen aktiverar även hjärnans gamma-aminosmörsyrareceptorer (GABA), vilket skapar en känsla av lugn och avslappning.

Men överdriven alkoholkonsumtion kan leda till att kroppen blir beroende av alkohol för att upprätthålla dessa känslor. GABA-receptorerna blir mindre känsliga, vilket innebär att man känner sig mer stressad och mindre avslappnad när man inte dricker. Det kan verka som om det enda sättet att lindra dessa känslor är att ta ett glas alkohol.

Alkoholen påverkar också det centrala nervsystemet, det nätverk av nervceller som styr våra grundläggande fysiska och mentala funktioner. Konsekvenserna av överdriven alkoholkonsumtion kan inkludera sluddrigt tal, minnesproblem, långsamma reflexer och nedsatt koordination.

När man dricker regelbundet anpassar sig hjärnan till alkoholen och ökar nervaktiviteten för att motverka dess lugnande effekter. När man sedan slutar dricka fortsätter kroppen att vara “på helspänn,” vilket leder till abstinenssymtom. Dessa symtom är obehagliga och kan skapa en stark längtan efter alkohol, vilket ökar risken för återfall.

Vad är de allvarligaste symtomen på alkoholabstinens?

Allvarlig alkoholabstinens kan vara livshotande och varierar beroende på hur länge och hur mycket en person har druckit, deras ålder, eventuell underliggande fysisk eller psykisk hälsa och genetiska faktorer. De mest allvarliga symtomen kan inkludera:

 • Hallucinationer
 • Epileptiska anfall – läs mer längre ner i artikeln
 • Kronisk nervskada (speciellt i fötterna, vilket kan leda till försämrad balans och risk för fall)
 • Delirium – läs mer längre ner i artikeln
 • Uttorkning
 • Koma
 • Döden

Det är viktigt att inte förneka eller bagatellisera ens alkoholvanor, även om de inte verkar leda till extrem berusning eller uppenbart beroende. Att dricka dagligen, även i små mängder, kan vara ett tecken på alkoholberoende. Professionell hjälp och behandling är nödvändig för att hantera detta.

Utredning vid alkoholabstinens

Om det krävs utredning tas blodprover med P-Glukos (alkoholutlöst hypoglykemi), blodstatus, leverprover, elektrolystatus. Eventuellt görs bedömning av acidos (vid exempelvis metanol- eller etylenglykolförgiftning). Vid skallskada, förvirring eller nytillkomna neurologiska fenomen, kan man röntga hjärnan med så kallad datortomografi (DT).

Hur länge pågår alkoholabstinens?

När man bestämmer sig för att sluta dricka börjar kroppen att rensa ut alkoholen, vilket innebär att den tar bort alkoholen från systemet. Abstinenssymtom kan börja dyka upp inom några timmar efter det att man sist drack, och det är viktigt att inte falla för frestelsen att dricka igen för att lindra dessa symtom. Symtomen håller vid mildare fall i sig upp till en vecka, medan det vid svårt alkoholberoende kan fortgå under flera veckor.

Här är vad man kan förvänta sig under olika faser av alkoholabstinens:

 • De första sex till tolv timmarna – mildare symptom som huvudvärk, ångest, illamående och skakningar kan uppstå. Suget efter alkohol kan vara mycket starkt.
 • De första tolv till 24 timmarna – vissa personer upplever syn- och hörselhallucinationer, och det kan även förekomma taktila hallucinationer där det känns som om något rör ens kropp, som insekter som kryper på huden.
 • De första en till tre dagarna – om symtomen är milda når de oftast sin högsta intensitet under denna period och börjar sedan avta. I ungefär 10 procent av fallen kan symtomen förvärras och leda till feber och överdriven svettning. Majoriteten av anfallen inträffar 24 till 48 timmar efter det sista alkoholinnehållet intogs, och delirium tremens kan starta inom 48 timmar.
 • Tre till sju dagar – kroniskt delirium tremens kan orsaka aggressivt beteende, uttorkning, snabb hjärtfrekvens, högt blodtryck och minskat blodflöde till hjärnan. Det leder ofta till extrem trötthet och långvarig sömn.
 • Sju dagar och framåt – psykiska problem som ångest, depression och sömnlöshet kan kvarstå långt efter att de akuta abstinenssymtomen har försvunnit. Detta kan öka risken för återfall, vilket understryker vikten av kontinuerlig professionell behandling för alkoholberoende.

Tillfrisknande är möjligt, och stöd finns tillgängligt för att hjälpa individer att uppnå detta.

Postakut abstinens (PAWS) och återfall

I de flesta fall klingar alkoholabstinensen vanligtvis av inom en till två veckor. Men konsekvenserna av ett långvarigt och intensivt alkoholberoende kan bestå under lång tid och ibland för resten av livet. Dessa konsekvenser tenderar att vara av psykisk natur, inklusive depression, ångest och en förlust av förmågan att känna glädje i livet utan alkohol.

I detta skede är risken för återfall hög, och mer än tre fjärdedelar av de som tidigare haft alkoholberoende upplever ett återfall inom ett år. Detta händer ofta på grund av ett intensivt sug efter alkohol, en oförmåga att hantera de situationer som tidigare utlöste drickande (som konflikter i relationer eller en dålig arbetsdag) och att man avbryter eller inte fortsätter med pågående professionell behandling.

Att uppleva återfall, återgå till alkoholberoende och genomgå abstinenssymtom om och om igen har en långvarig negativ påverkan på hjärnan. Det kan skada minnet, försämra koncentrationen och påverka beslutsfattandet.

Postakut abstinenssymtom kan komma och gå i takt med ditt tillfrisknande. Det är viktigt att vara medveten om att dessa symtom kan dyka upp igen och att vara förberedd med behandling och stöd.

De vanligaste symtomen på postakut abstinens inkluderar:

 • Ångest
 • Förvirring och tankar som känns oklart
 • Svårigheter med sömnen
 • Humörsvängningar
 • Depression
 • Irritabilitet
 • Känsla av utmattning
 • Intensiv längtan efter alkohol

Att erkänna och hantera dessa symtom är en viktig del av att uppnå och upprätthålla en nykter livsstil och kräver ofta stöd från professionella behandlare och stödjande nätverk. Det är viktigt att komma ihåg att varje persons resa mot återhämtning är unik, och det finns hjälp och stöd tillgängligt för att underlätta denna process.

Abstinensepilepsi

När du har druckit stora mängder under lång tid kan abstinensen bli allvarlig. Då kan du få krampanfall. Det kallas abstinensepilepsi. Sök vård direkt om du upplever denna form av abstinens.

Delirium tremens (DT)

Delirium tremens är ett allvarligt tillstånd med en dödlighet på fem procent. Det är en mycket allvarlig komplikation vid långvarigt alkoholberoende. Vanligtvis inträffar det två till fyra dagar efter att man intagit alkohol senast och då under en långvarig och intensiv missbruksperiod. Sök vård direkt om du upplever denna form av abstinens.

Det här är symtom på delirium tremens:

 • Du får feber.
 • Pulsen blir snabb.
 • Det känns ostadigt när du går.
 • Du får skakningar och svettningar.
 • Du upplever förvirring och hallucinationer.
 • Du får minnesförlust.
 • Du upplever problem med synen.

Det varar sällan mer än en vecka.

Opioidabstinens

Opioidabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opioidreceptorer i hjärnan minskar eller upphör. Opiater (morfin, kodein och heroin) och opioider (buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon) har samma förmåga att framkalla beroende. Sök hjälp inom vården om du upplever denna form av abstinens.

Exempel på symtom vid opioidabstinens är:

 • Oro/irritabilitet
 • Illamående
 • Rastlöshet
 • Svettig
 • Huvudvärk
 • Rinnande näsa
 • Ökad andningsfrekvens
 • Gåshud
 • Buksmärta
 • Diarré

Sök vård vid abstinens

Om du har lättare besvär till följd av abstinens kan du avvakta någon vecka då problemen troligtvis avtar. När abstinensen ger jobbiga besvär kan du kontakta en vårdcentral för hjälp. Vid symtom på delirium, tremens eller abstinensepilepsi ska du genast kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Om de har stängt ska du söka vård på en akutmottagning.

Kan medicin hjälpa till att lindra alkoholabstinens?

Att sluta dricka alkohol plötsligt kan vara farligt för vissa personer, eftersom abstinensen kan vara svår att hantera. Vissa mediciner kan användas för att underlätta övergången från alkoholberoende till nykterhet. Benzodiazepiner, som diazepam (känt som Valium), betraktas som den mest effektiva medicinen för alkoholabstinens. Dessa läkemedel kan minska symtomen, inklusive ångest, sömnlöshet, huvudvärk, smärta och anfall. Det är viktigt att förstå att alla dessa läkemedel kräver recept och måste tas som en del av en noggrant övervakad behandlingsplan. Dåsighet kan vara en biverkning, så man måste vara försiktig med att inte använda dessa läkemedel när man behöver vara vaken, som när man kör. Dessutom kan de vara beroendeframkallande, så medicinsk övervakning är viktig när man tar dem. Doseringen kommer att anpassas baserat på hur allvarligt beroendet och abstinensen är, och i vissa fall minskas dosen gradvis över tid.

Andra mediciner som används för att behandla alkoholberoende inkluderar akamprosat (sålt som Campral) och disulfiram (sålt som Antabus). Dessa mediciner minskar suget efter alkohol och kan göra det fysiskt obehagligt att dricka. Det är dock farligt att konsumera alkohol samtidigt som man tar dessa mediciner, eftersom biverkningarna kan vara mycket obehagliga.

Är det säkert att detoxa hemma utan medicinsk övervakning?

Det är inte säkert att försöka detoxa hemma utan professionell övervakning och stöd. Abstinenssymtom kan vara svåra att hantera och kan göra en person farlig för sig själv och andra. Depression och självmordstankar kan uppstå på grund av de känslomässiga påfrestningarna som abstinens kan orsaka. Det är viktigt att söka hjälp och inte försöka hantera alkoholberoendet på egen hand.

Det finns många resurser och organisationer som kan hjälpa personer med alkoholberoende att få stöd och behandling. Att ta hand om sig själv under denna period är också viktigt. Regelbunden näring och tillräckligt med vätska är avgörande. Att ha tillgång till mat och förnödenheter i hemmet kan vara till hjälp om man känner sig för sjuk för att gå ut under abstinenssymtom. Dessutom är det värdefullt att ha någon att prata med för icke-dömande stöd under denna utmanande tid.

För de som lever med någon som har alkoholberoende och som försöker bli nykter kan situationen vara extremt utmanande. Närvaron av alkohol i hemmet och grupptrycket att dricka tillsammans med den drabbade personen kan vara svårt att motstå. I sådana fall kan det vara nödvändigt att överväga andra boendelösningar för att hålla sig fokuserad på tillfrisknandet.

Vad kan man förvänta sig av behandling för alkoholberoende?

Det bästa och säkraste sättet att hantera alkoholabstinens och beroende är genom professionell behandling och stöd från en kvalificerad vårdgivare eller ett behandlingscenter. Behandling för alkoholberoende kan variera beroende på individens behov och situation. Terapiformer kan inkludera rådgivning och samtalsterapi för att hjälpa individer att utveckla strategier för att hantera sug och de triggers som tidigare ledde till drickande.

Det är värdefullt att interagera med andra som har liknande erfarenheter, eftersom de kan erbjuda råd, stöd och inspiration. Professionell behandling och stöd fortsätter ofta även efter att man har lämnat en behandlingsinrättning.

Öppenvård och slutenvård för alkoholberoende

Öppenvård är en form av behandling där individen deltar i schemalagda terapisessioner vid en klinik medan de fortsätter att leva i sitt vanliga hem- och arbetsliv. Detta kan vara lämpligt för personer med milda till måttliga abstinenssymptom och starkt stödnätverk i sin omgivning. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns många potentiella triggers i det dagliga livet som kan öka risken för återfall.

Slutenvård är den säkraste formen av behandling där individen bor på en behandlingsinrättning, liknande ett hotell, och har tillgång till medicinsk och känslomässig vård, dygnet runt. Slutenvård är det bästa alternativet för personer med allvarliga abstinenssymtom eller de som har hög risk för återfall. Eftervården fortsätter vanligtvis även efter att man har avslutat den initiala behandlingen för att säkerställa en framgångsrik långvarig återhämtning.

Sammanfattningsvis är alkoholabstinens ett allvarligt tillstånd som kan vara farligt om det inte hanteras korrekt. Att söka professionell behandling och stöd är det bästa sättet att övervinna alkoholberoende och hantera abstinenssymtom. Det är aldrig för sent att söka hjälp och börja på vägen mot en nykter och hälsosam livsstil.

Läs om alkoholism.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: