Ange ditt sökord

Det råder lätt oenighet kring orsaken till stamning Foto: Shutterstock

Det råder lätt oenighet kring orsaken till stamning Foto: Shutterstock

Stamning – orsak och behandling

Vad har Aristoteles, Carl Bildt, Ingmar Bergman, Marilyn Monroe, Julia Roberts, Bruce Willis, Orup och Moses gemensamt?

Annons:

Alla har de (eller har haft) någon form av stamning. En stamning är en störning i flytet när du talar – det kan hända att du vill kunna säga ord och meningar men inte kan eller har svårt att komma igång. Trots att stamning påverkar något så viktigt i vår vardag som kommunikationen behöver den inte vara ett problem. De personer som vi nämnt är både framgångsrika och även erkända talare (skådespelare, ministrar, sångare). Vad är då orsaken till stamning?

Varför stammar vi?

Det råder lätt oenighet kring orsaken till stamning. Vissa har stamning som kan komma och gå – andra stammar konstant. Vad man kan se är att stamning i vissa fall dyker upp i samband med pressade situationer. Barn kan också stamma, men då är det mer en form av upprepningar och man märker först om barnen är lite äldre (över 5år) om stamningen är något permanent.

Det finns forskning kring stamning och man tror sig kunna tyda att det har en neurobiologisk grundorsak. Man tänker sig att när hjärnan ska styra talet så fungerar inte det riktigt och det blir korta avbrott i ditt tal. Forskare tycker sig även se att stamning i viss mån är ärftligt.

Stamning och psykologi

Själva stamningen i sig ger inte upphov till mer nervositet eller sociala problem än något annat. Det är den mentala självbilden som kan påverkas, viljan att tala inför folk, möta nya människor och grupper eller prata i något viktigt sammanhang.

Det som påverkar många som stammar är stamningens nyckfulla beteende. Känslan av att aldrig vara säker på om man kommer att stamma eller inte gör att man blir nervös bara av den anledningen. En del upplever att de i sammanhang när de är ensamma inte stammar överhuvudtaget men så fort man står inför fler människor så kommer stamningen igång igen. Den här osäkerheten gör att en del som stammar undviker sociala sammanhang just för svårigheten att veta när och hur stamningen ”bryter ut”.

Stamningen påverkar olika människor olika mycket. För vissa får den inverkan på yrkesliv, utbildningsval och umgänge, för andra – ingen påverkan alls. Det handlar mycket om personens individuella styrka men även om omgivningens bemötande.


Gör inte ett problem av något som egentligen inte är något problem!

Att möta någon som stammar

I mångt och mycket handlar det om att inte göra ett problem av något som egentligen inte är något problem. Sällan har vi så bråttom att vi inte kan ta oss tid att låta någon som stammar nå fram till det han eller hon vill säga – inte heller behöver det finnas någon oro för att personen vare sig är speciell eller ”konstig”. Att förklara för omgivningen vad anledningen till att man har svårt att göra sig förstådd (om så är fallet) eller att man undviker att tala inför grupp – det kan hjälpa andra att förstå och öka förståelsen kring stamning. Att isolera sig innebär ofta en björntjänst både för sig själv och andra.

Om du samtalar med någon som stammar så undvik att ge råd och tips. Tänk dig själv in i en situation när du ska göra något som du känner dig väldigt osäker på – om någon då hela tiden matar på med ”snälla” ord och ”tips”, blir du säkrare och tryggare, eller bara mer stressad?

Sällan är det sättet någon säger något på som är det viktiga – utan vad personen säger.

Behandling av stamning 

Om man upptäcker att ett barn stammar ska man besöka logoped. En logoped hjälper ditt barn (och dig) att utreda och fastställa om personen stammar. Precis som med mycket annat så är behandlingen av stamning mycket individuell. Ibland kan sång och tal i grupp vara en väg att gå för att få ett lugnare flöde på talet och orden – det finns även tekniska hjälpmedel som kan vara till nytta för dig som stammar.

Stamning är ingen ”sjukdom” som man ger någon medicinsk behandling mot. Istället får man mental träning att kunna hantera sin stamning för att leva ett normalt liv.

Logopeden guidar dig i hur du pratar i olika situationer och undviker tillfällen då orden låser sig. Stamningsförbundet är en stor organisation för den som stammar och som har både råd, tips och aktiviteter där alla får vara med.

En viktig aspekt är att kunna prata om stamningen med den som stammar. Att ta upp det som ett problem om det är ett problem i kommunikationen, att lyfta samtal och tankar kring stamning i ett klassrum utan att hänga ut den enskilda eleven. Berätta om stamning, tala om alla de kända personligheter som har klarat sig med sin stamning. Försök hitta en samtalston som känns bekväm för alla inblandade.


Uppmärksammar vi stamning ökar vi kunskapen!

Att leva med stamning 

Genom att uppmärksamma stamning och inte låtsas som det inte finns ökar kunskapen. Varför vi stammar må fortfarande vara något höljt i dunkel – men att vi stammar är helt klart. Därför får vi anpassa oss efter situationen, lugna ner vårt snabba tempo och ta oss tid. Tid med våra barn, bekanta, medarbetare och medmänniskor. För dig som stammar finns det träning, information och kunskap som kan hjälpa dig på vägen mot att bli säkrare och tryggare i ditt tal.

Stamning ska inte vara ett problem och ingen ska behöva må dåligt över att man stammar!

Annons:

Källor:

1177

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: