Ange ditt sökord

Ett mindre sår kan man tvätta av med ljummet vatten och låta lufttorka och sedan eventuellt sätta på ett plåster. Foto: Getty Images

Ett mindre sår kan man tvätta av med ljummet vatten och låta lufttorka och sedan eventuellt sätta på ett plåster. Foto: Getty Images

Infekterade sår – orsaker, symtom och behandlingar

När huden utsätts för skador sätter kroppens naturliga läkningsprocess i gång. Ett infekterat sår innebär att orenheter och bakterier har tagit sig in i ett befintligt sår, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Genom att undersöka symtom, orsaker och behandlingsmetoder kan vi bättre utrusta oss för att hantera dessa utmaningar och främja snabbare läkning och återhämtning.

Annons:

När huden skadas, oavsett om det är genom ett snitt, skrubbsår eller annan typ av trauma, aktiveras kroppens naturliga läkningsmekanismer. Normalt sett inleds läkningsprocessen snabbt. Blodkärlen i närheten av skadan vidgas för att öka blodflödet till området och förse det med näringsämnen och vita blodkroppar som är avgörande för att bekämpa eventuella inkräktande bakterier eller virus. Denna initiala reaktion resulterar ofta i rodnad, svullnad och ömhet runt såret, vilket är kroppens sätt att signalera att en läkningsprocess är i gång. Vanligtvis, inom några dagar eller veckor, bildas nya hudceller och blodkärl som läker såret.

Om såret däremot blir infekterat leder det till en förlängning av den inflammatoriska fasen och kan hindra eller fördröja läkningsprocessen betydligt. Infekterade sår kan bli mer smärtsamma och svullna och kan uppvisa tecken på varbildning eller ökad rodnad runt såret.

Symtom och diagnos vid infekterade sår

Infekterade sår ger upphov till en mängd olika symtom som tyder på en avvikande läkningsprocess. Rodnad, svullnad, ömhet och smärta är vanliga indikatorer på en infektion, medan närvaron av vätska eller var i såret kan tyda på en mer allvarlig infektion. Feber och allmän sjukdomskänsla indikerar ofta att infektionen har spridit sig. I mycket svåra fall kan en infektion orsaka bakterier i blodet, vilket kallas blodförgiftning eller sepsis. Symtom kan vara exempelvis hjärtklappning, andningsproblem och kraftiga magsmärtor med diarré och kräkningar. Det är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Diagnos av infekterade sår innefattar oftast klinisk bedömning av sårets utseende och symtom. Vid behov kan odlingsprov tas för att identifiera den specifika mikroorganismen som orsakar infektionen, vilket kan vägleda behandlingsplanen.

Tecken på ett infekterat sår:

 • rodnad
 • svullnad
 • ömhet i och runt såret
 • smärta som pulserar
 • var eller vätska i såret
 • såret kan kännas varmt
 • fördröjd sårläkning
 • feber
 • allmänpåverkan

Kroppens reaktion på infekterade sår

Ett infekterat sår betyder att orenheter och bakterier har tagit sig in i eller växt till säg i ett befintligt sår. När ett sår blir infekterat förändras den normala läkningsprocessen. Kroppens immunsystem aktiverar inflammatoriska svar för att bekämpa infektionen. Vita blodkroppar strömmar till såret för att bekämpa de inkräktande mikroorganismerna, vilket resulterar i rodnad, svullnad och ömhet. Om infektionen fortskrider kan detta leda till en onormal förlängning av den inflammatoriska fasen, vilket förhindrar läkningsprocessen och ökar risken för komplikationer.

Orsaker till infekterade sår

Infektioner i sår kan ha olika orsaker, inklusive bakterier, svamp och virus. Stafylokocker och streptokocker är vanliga bakteriella patogener som kan orsaka infektioner. Dessa mikroorganismer kan komma från kroppens egen normalflora eller utifrån miljön. Patogener är organismer som är sjukdomsframkallande. Svampinfektioner kan uppstå i mer fuktiga eller varma miljöer. Djupare sår, dålig blodcirkulation och olika sjukdomstillstånd, såsom diabetes eller nedsatt immunförsvar kan öka risken för infektion med den svamp. Om syre- och näringsförsörjningen till såret minskar hämmas läkningsprocessen. Faktorer som ålder, rökning och brist på näringsintag kan också påverka läkningsprocessen negativt och öka risken för infektion.

Anledningar till längre läkningstid och ökad infektionsrisk:

 • stillasittande
 • ålder
 • rökning
 • smuts i såret
 • överdriven alkoholkonsumtion
 • diabetes och anemi, sjukdomar som orsakar sämre blodcirkulation
 • immunhämmande läkemedel
 • dåligt näringsintag

Behandlingsmetoder för infekterade sår

Behandlingen av infekterade sår varierar beroende på graden av infektion och individuella faktorer. Rengöring av såret är grundläggande för att avlägsna skadliga mikroorganismer och främja läkning. Lokala behandlingar med antibakteriella förband eller salvor kan hjälpa till att kontrollera infektionen och skydda såret mot ytterligare skador.

I svårare fall kan antibiotikabehandling vara nödvändig för att bekämpa infektionen, särskilt om den har spridit sig till djupare vävnadslager eller om patienten har nedsatt immunförsvar. Kirurgiska ingrepp, såsom dränering av vätskefyllda sår eller borttagning av död vävnad, kan också vara nödvändiga för att underlätta läkningsprocessen.

Livsstilsförändringar, såsom att sluta röka eller förbättra kostvanor, kan också vara en viktig del av behandlingen för att förhindra återkommande infektioner och främja snabbare läkning.

Förebyggande åtgärder och egenvård vid infekterade sår

För att minimera risken för infekterade sår är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder, inklusive noggrann hygien och skyddande kläder eller utrustning vid riskfyllda aktiviteter. Vid sårskador är det avgörande att rengöra och skydda såret för att förhindra infektion.

Egenvård för mindre sår inkluderar rengöring, lufttorkning eller förbandsbyte enligt behov, samt övervakning av symtom för att upptäcka och behandla eventuella infektioner i tid. Att undvika riskfaktorer som rökning och dålig kost kan också bidra till att främja snabbare läkning och minska risken för komplikationer.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om såret inte läker som förväntat, om feber utvecklas eller om allvarliga symtom som sepsis uppstår. Att vara uppmärksam på kroppens signaler och agera i tid kan bidra till att förhindra allvarliga komplikationer och främja en snabbare återhämtning.

Om du har trampat på en rostig spik eller fått in jord i ett sår är det viktigt att du är skyddad mot stelkramp.

Hur tar du hand om ditt sår?

 • tvätta händerna – smuts och bakterier på händerna kan vara en bidragande faktor till att infektionen förvärras
 • tvätta runt såret – det kan finnas bakterier även runt såret
 • ta bort rester i såret – ta bort grus eller annat skräp som fastnat i såret, använd ex. en rengjord pincett
 • rengör såret – små sår kan du tvätta med tvål och vatten
 • skydda djupa eller större sår – använd kompress, plåster, gasbinda eller andra liknande,  för att förhindra att smuts och bakterier kommer in i såret
 • rengör och lägg om såret – så länge såret vätskar eller är varigt

När är det dags att söka vård?

Om något av nedan stämmer överens med dig bör du söka vård:

 • såret läker inte
 • du misstänker att såret blivit infekterat
 • vid feber och hög smärta till följd av såret
 • vid djupa sår som kan behöva sys
 • smuts och rester går inte att få bort från såret

Sök akut hjälp:

 • om du har fått ett djupt bitsår
 • om du har feber och känner dig allmänpåverkad
 • om du känner tecken på sepsis/blodförgiftning (symtom kan vara t.ex. allmän sjukdomskänsla, feber, hjärtklappning, andningsproblem och kraftiga magsmärtor med diarré och kräkningar)

Sammanfattning om infekterade sår

Infekterade sår är en potentiellt allvarlig hälsorisk som kräver noggrann uppmärksamhet och korrekt behandling. Genom att förstå symtom, orsaker och behandlingsalternativ kan vi arbeta för att förebygga och hantera infekterade sår effektivt, vilket leder till en snabbare läkningsprocess och förbättrad hälsa för individer drabbade av denna sårkomplikation.

Läs om antibiotika.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: