Ange ditt sökord

En sammanställning av inrapporterade fall visar att majoriteten av de smittades kommer ifrån Uppsala län och Västra Götaland. Foto: Shutterstock

En sammanställning av inrapporterade fall visar att majoriteten av de smittades kommer ifrån Uppsala län och Västra Götaland. Foto: Shutterstock

I fallet med EHEC vet man att hygien är jätteviktigt. Foto: Shutterstock

I fallet med EHEC vet man att hygien är jätteviktigt. Foto: Shutterstock

Enterhemorragisk E. coli (EHEC) används i Sverige som benämning. Foto: Shutterstock

Enterhemorragisk E. coli (EHEC) används i Sverige som benämning. Foto: Shutterstock

EHEC – orsak, symtom och behandling

Folkhälsomyndigheten har bekräftat ytterligare 30 fall av ehec kopplade till det stora utbrottet i mitten av juli. Totalt handlar det om knappt 80 bekräftade fall av smittan. Antalet ehec-infektioner, enterohemorragisk E. coli-infektion, har ökat sedan i juli och enligt Folkhälsomyndigheten rör det sig om ett nationellt utbrott.

Annons:

– Störst antal fall finns i Västra Götaland och Uppsala som det ser ut nu, säger Britta Björkholm på Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har Cecilia Jernberg, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande konstaterat att det aktuella utbrottet ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige.

Kan orsaka blodiga diarréer

Tarmbakterien ehec kan orsaka blodiga diarréer och i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Bland det 50-tal som smittats finns både barn och vuxna, och ytterligare ett femtiotal personer misstänks vara drabbade.

En sammanställning av inrapporterade fall visar att majoriteten av de smittades kommer ifrån Uppsala län och Västra Götaland. Eftersom den aktuella typen av ehec har spridit sig till olika delar av landet tror Folkhälsomyndigheten att det rör sig om en livsmedelsburen smitta. Lokalt tror man även att smittan kan ha överförts från person till person via badvatten.

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, samt Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, arbetar nu för att utreda utbrottet och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra fortsatt spridning.

Producerar ett gift i kroppen

Många av de symtom man upplever orsakas av att EHEC producerar ett gift som påverkar kroppen.

En allvarlig faktor är att EHEC är mycket smittsamt vilket gör att man från berörda myndigheter och vårdens sida är angelägna om att begränsa smittospridningen.

Ehec – symtom

EHEC-smittan kan spridas via kontakt med (främst) nötkreatur eller deras gödsel, via livsmedel eller förorenat vatten. I det aktuella fallet misstänker man alltså livesmedel men utbrott har även uppkommit till exempel på badplatser där avloppsvatten runnit ut och människor har badat och då fått bakterier i sig.

Vanligtvis insjuknar man efter tre till fyra dygn men det förekommer även att det tar både kortare och längre tid innan ett utbrott visar sig.

En av de främsta symtomen är diarréer, blodiga eller oblodiga. Du kan även få magkramper, illamående och kräkningar. Det påverkar alltså magtrakten men i vissa fall förekommer även feber.

Sjukdomen (som ofta drabbar barn) kan gå över inom en vecka men i vissa fall uppstår HUS (hymolytiskt uremiskt syndrom) som skadar njurarna och leder till njursvikt, något som är mycket allvarligt och ofta kräver intensivvårdsbehandling och dialys.

Du kan alltså drabbas av a) svår magknip och diarréer, illamående samt kräkningar som går över efter en tid eller även b) syndromet HUS, ett allvarligt tillstånd som kan kräva intensivvård.

Du kan ställa dessa frågor för att ta reda på om du är drabbad:

 • Har du kraftiga och plötsliga diarréer?
 • Har du blodiga diarréer?
 • Har du buksmärtor?

Om du vet med dig att du svarat ja på dessa frågor bör du omedelbart ta kontakt med vården. Samtidigt ska du även kontakta vården om du har andra symtom som du är orolig över.

Ehec – diagnos

Diagnosen ställer man genom att man tar avföringsprov från patienten. Varje år drabbas cirka 300 svenskar av EHEC och det är vanligt förekommande hos barn under fem år. Var tjugonde person som drabbas av EHEC får även HUS, i det aktuella fallet är det särskilt många som drabbats av just detta försvårande tillstånd.

Särskilt vanligt är EHEC under sommaren då värmen gör hantering av livsmedel mer komplicerad och ställer högre krav på hygien för att bakterier inte ska frodas och att vi under årets varmare period vistas i badvatten där smittan ibland förekommer.

Ehec – förebyggande åtgärder

Nyckelfaktorn för att motverka smittspridning är god hygien. Många familjer drabbas av den anledningen att man lever och umgås tätt inpå varandra.

I och med den mycket stora smittrisken så bör du tänka på följande:

 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök (generellt god handhygien)
 • God livsmedelshygien (se rekommendationerna nedan)
 • Endast äta sallad och råa grönsaker som är ordentligt sköljda eller tillagade
 • Undvika opastöriserade ostar och opastöriserad mjölk
 • Endast äta kött som är ordentligt upphettat

Så tvättar du dina händer

Det kan tyckas som något basalt – men i och med de senaste influensorna har man sett att ökad handhygien faktiskt påverkar folks medvetande och, man ser även över om det har påverkar själva spridningen av olika influensor. I fallet med EHEC vet man att hygien är jätteviktigt och därför ger vi dig den här guiden i hur du tvättar händerna:

Tvätta dig så här med flytande tvål:

 1. Fukta händerna med ljummet vatten. Låt vattnet rinna.
 2. Ta en dos tvål och massera händerna så att tvålen skummar.
 3. Skölj av tvålen ordentligt så att det inte blir kvar några tvålrester.
 4. Torka dig med engångstorkpapper. En textilhandduk är en riktig smittspridare.
 5. Stäng av kranen med torkpappret.
 6. Använd gärna en handkräm efter tvätten om du har torr hud.

Att tvätta händerna rätt är viktigt.

Allmänna råd och lite historik

Du kanske stöter på olika benämningar av EHEC så här följer en kort ordlista:

 • Enterhemorragisk E. coli (EHEC) används i Sverige som benämning.
 • Verotoxin-producerande E. coli (VTEC) används när man pratar om att djur har sjukdomen.
 • Shigatoxinproducerande E. coli (STEC) är ytterligare en benämning som är mer vanlig utomlands

Då sjukdomen är mycket smittsam är kan vikten av god hygien inte nog understrykas. Tvätta händerna noga efter toalettbesök och uppsök omedelbart läkare om du känner igen någon av symtomen. Tänk även på att hantera livsmedel klokt (steka kött, skölja grönsaker, äta pastöriserad eller kokt mjölk). VTEC (smittan från djur) kan drabbas oss människor så tänk på hygienen i samband med att du umgåtts eller rört dig i närheten av nötkreatur (tvätta händer och kläder noggrant).

För en del drabbade är smittan enbart som en mycket besvärlig magsjuka med blod i avföringen och svår magknip. För andra som utvecklar det mer allvarliga syndromet HUS, vilket är var tjugonde drabbad, kan det vara livshotande. Som med alla smittsamma sjukdomar är det bra att följa de råd som finns och framförallt vara påläst. Kunskap ger ökad trygghet, särskilt i fall som med EHEC.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: