Ange ditt sökord

Vid dyslexi har man svårt att läsa och det kan upplevas som att bokstäverna i en text är omkastade. Foto: Shutterstock

Vid dyslexi har man svårt att läsa och det kan upplevas som att bokstäverna i en text är omkastade. Foto: Shutterstock

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dyslexi är en permanent funktionsvariation som innebär att man har svårt att läsa, skriva eller stava. Den är oftast ärftlig och svårigheterna upptäcks vanligen när man är ung. Själva dyslexin beror på en avvikelse i några av de språkliga funktionerna och är inte relaterad till intelligensnivån. Den omfattas inte heller av läshinder som orsakats av problem med synen eller brister i skolans utbildning.

Annons:

Med dyslexi avser man en särskild typ av läs- och skrivsvårigheter. Dessa utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Personer med dyslexi kan ha svårt att på ett korrekt sätt uppfatta språket, vilket i sin tur leder till svårigheter med att läsa och skriva. Det är vanligt att dyslektiker även har problem med till exempel arbetsminne och att lära sig saker genom utantill-inlärning. Idag finns det många dyslektiker som, trots dessa hinder, lyckas leva normala och framgångsrika liv.

Om dyslexi

Dyslexi förekommer hos cirka ett barn i varje skolklass. Tyvärr är risken stor att dyslektiker även har andra svårigheter. Barn med dyslexi har ofta andra diagnostiserbara svårigheter som bidrar till att försämra inlärningen, som till exempel ADHD, räknesvårigheter och motoriska svårigheter.

Symtom på dyslexi

Tecken på  dyslexi brukar vara väldigt olika från person till person. Oftast har personen svårigheter med både det skriftliga och det muntliga språket. Problem med att se skillnad på olika ord leder i sin tur till att dyslektikern inte förstår olika sammanhang. Exempelvis brukar personen ha svårt med stavning och att veta när man ska använda vilket ord. Det vanligaste symtomen för en dyslektiker är:

  • att man läser väldigt långsamt och ofta stannar upp mitt i texten
  • att man läser för hastigt och oftast fel
  • att man kastar om bokstäver i vissa ord
  • att man utelämnar ord helt.
  • att man har stora svårigheter med stavning.

Eftersom man normalt inte börjar läs- och skrivinlärningen förrän vid sex till sju års ålder i Sverige brukar man inte tala om dyslexi vid yngre ålder än så. Dock kan barnen redan under det första skolåret visa tecken på att de har läs- och skrivsvårigheter. Det finns metoder för att tidigt upptäcka om ett barn riskerar att få dessa problem och även bra behandlingar. Att man har läs- och skrivsvårigheter innebär inte att man automatiskt har dyslexi.

Behandling av dyslexi

Om man misstänker att ens barn lider av dyslexi är det viktigt att man kontaktar barnets lärare och skolhälsovården. När barnet har försökt lära sig läsa och skriva under de första skolåren utan framgång, trots speciella insatser, kan det vara aktuellt med en utredning. Den görs av en logoped.

Idag finns det olika hjälpmedel för dyslektiker som fungerar utmärkt. Till exempel finns det program på datorn som hjälper till med rättstavningen, eller enklare hjälpmedel som läslinjaler. Även talböcker kan vara till stor hjälp. Känner man att man behöver stöd för sina svårigheter så går det alltid att kontakta en vårdcentral. Via Dyslexiförbundet kan du få mer information.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: