Ange ditt sökord

Vid dyslexi har man svårt att läsa och det kan upplevas som att bokstäverna i en text är omkastade. Foto: Shutterstock

Vid dyslexi har man svårt att läsa och det kan upplevas som att bokstäverna i en text är omkastade. Foto: Shutterstock

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Annons:

Dyslexi är ett permanent funktionshinder som innebär att man har svårt med att läsa och skriva. Den är oftast ärftlig och svårigheterna upptäcks oftast när man är ung. Själva dyslexin beror på en avvikelse i några av de språkliga funktionerna och är inte relaterad till intelligensnivån. Den omfattas inte heller av läshinder som orsakats av problem med synen eller brister i skolans utbildning.

Med dyslexi avser man en särskild typ av läs- och skrivsvårigheter. Dessa utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Personer med dyslexi kan ha svårt att på ett korrekt sätt uppfatta språket, vilket i sin tur leder till svårigheter med att läsa och skriva. Det är vanligt att dyslektiker även har problem med till exempel arbetsminne och att lära sig saker genom utantillinlärning. Idag finns det många dyslektiker som, trots dessa hinder, lyckas leva normala och framgångsrika liv.

Om dyslexi

Detta är ingen sjukdom som kan medicineras bort men kan i värsta fall orsaka sjukdomsliknande symtom som kan påverka hälsan negativt. Tyvärr är risken väldigt stor att dyslektiker även har andra svårigheter. Barn med dyslexi har ofta andra diagnostiserbara svårigheter som bidrar till att försämra inlärningen, som till exempel ADHD, MD (räknesvårigheter) och DCD (motoriska svårigheter).

Symtom på dyslexi

Tecken på att man har dyslexi brukar vara väldigt olika från person till person, men det brukar vara att personen har svårigheter med både det skriftliga och det muntliga språket. Problem med att se skillnad på olika ord leder i sin tur till att dyslektikern inte förstår olika sammanhang. Exempelvis brukar personen ha svårt med stavning och att veta när man ska använda vilket ord. Det vanligaste symtomen för en dyslektiker är:

  • Att man läser väldigt långsamt och ofta stannar upp mitt i texten.
  • Läser för hastigt och oftast fel.
  • Kastar om bokstäver i vissa ord.
  • Utelämnar ord helt.
  • Har stora svårigheter med stavning.

Eftersom man normalt inte börjar läs- och skrivinlärningen förrän vid sex till sju års ålder i Sverige brukar man inte tala om dyslexi vid yngre ålder än så. Dock kan barnen redan under det första skolåret visa tecken på att de har läs- och skrivsvårigheter. Det finns metoder för att tidigt upptäcka om ett barn riskerar att få dessa problem och även bra behandlingar. Att man har läs- och skrivsvårigheter innebär inte att man automatiskt har dyslexi.

Behandling av dyslexi

Om man misstänker att ens barn lider av dyslexi är det viktigt att man kontaktar barnets lärare och skolhälsovården. När barnet har försökt lära sig läsa och skriva under de första skolåren utan framgång, trots speciella insatser, kan det vara aktuellt med en utredning. Idag finns det olika hjälpmedel för dyslektiker som fungerar utmärkt. Till exempel finns det program på datorn som hjälper till med rättstavningen, eller enklare hjälpmedel som läslinjaler. Även talböcker kan vara till stor hjälp. Känner man att man behöver stöd för sina svårigheter så går det alltid att kontakta en vårdcentral. Det finns även ett dyslexiförbund man kan få hjälp tav.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Stresstudie på skolbarn – alla skulle må bra av att varva ner
6 augusti, 2020 Barn & Graviditet

Stresstudie på skolbarn – alla skulle må bra av att varva ner

Stress dyker inte minst upp hos barn och unga numera. S...

Duchennes muskeldystrofi (DMD) – tecken på om man är drabbad
13 juli, 2020 Hjärnan & Nerver

Duchennes muskeldystrofi (DMD) – tecken på om man är drabbad

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanliga...

Ägget väljer spermier
15 juni, 2020 Barn & Graviditet

Ägget väljer spermier

För att locka till sig spermier avger kvinnors äggcelle...

Annons:
Så mycket kaffe är säkert att dricka om du är gravid
17 april, 2020 Barn & Graviditet

Så mycket kaffe är säkert att dricka om du är gravid

Tidigare i vår gick Livsmedelsverket ut med att man nu ...

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet
16 april, 2020 Barn & Graviditet

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet

Att mobbning skulle vara en del av uppväxten är en före...

Coronaboken hjälper föräldrar att prata med barn om coronaviruset covid-19
16 april, 2020 Barn & Graviditet

Coronaboken hjälper föräldrar att prata med barn om coronaviruset covid-19

I tider då allt ställs på ända kan det finnas mycket or...

Organdonation: Rädda liv – låt omvärlden få veta din inställning
15 april, 2020 Barn & Graviditet

Organdonation: Rädda liv – låt omvärlden få veta din inställning

Det behövs fler organdonatorer i Sverige för trots en ö...

Annons:
Podden Doktorn frågar lyfter fram unga reumatikers livssituation
18 mars, 2020 Barn & Graviditet

Podden Doktorn frågar lyfter fram unga reumatikers livssituation

“Doktorn frågar” är podden som vänder på det klassiska ...

Sällsynta diagnoser kan skapa hinder för relationer
28 februari, 2020 Barn & Graviditet

Sällsynta diagnoser kan skapa hinder för relationer

Att leva med en sällsynt diagnos kan vara en utmaning f...

Ny policy ska stärka patientmedverkan
26 februari, 2020 Barn & Graviditet

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu sta...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten