Ange ditt sökord

Båtbenet är ett ben i handloven, på tumsidan. En fraktur här kan vara svår att upptäcka på röntgen, och också svår att få att läka bra. Foto: Getty Images

Båtbenet är ett ben i handloven, på tumsidan. En fraktur här kan vara svår att upptäcka på röntgen, och också svår att få att läka bra. Foto: Getty Images

Båtbensfraktur – hur ser behandlingen ut?

En båtbensfraktur uppstår när man bryter båtbenet, ett av de små benen i handleden. Här kan du läsa mer om varför båtbensfakturer uppkommer och hur skadan behandlas.

Annons:

En båtbensfraktur kan vara svår för vården att hitta. Orsaken är att ett brutet båtben sällan gör lika ont som en bruten handled. Vissa gånger är frakturen inte heller synlig med vanlig slätröntgen när man röntgas vid en misstänkt fraktur. Det kan ta lång tid att läka ett båtbensbrott, men i de flesta fall blir man helt bra efter behandlingen.

Orsaker och symtom vid båtbensfraktur

De allra flesta båtbensfrakturer uppkommer när man faller och försöker ta emot sig med utsträckt arm. Många som drabbas är idrottare som utövar sporter där händerna utsätts för våld, t ex fotboll, basket, skateboard eller cykling.
De vanligaste symtomen på en båtbensfraktur är smärta och stelhet i handleden, speciellt när den böjs bakåt. Det kan vara svårt att skilja en fraktur från en stukning. En fraktur kräver behandling medan en stukning ofta läker på egen hand om man vilar det drabbade området.

Om båtbenet och dess roll i handen

Båtbenet brukar kallas för skafoideum (”scaphoid bone” på engelska). Det är ett de så kallade “handlovsbenen”. Handloven (carpus) är den smalaste delen av armen och består av åtta olika ben. De allra flesta frakturer i handloven är båtbensfrakturer.

Även naviculare-benet i våra fötter brukar benämnas som “båtben”, vilket kan skapa förvirring när man söker information om båtbensfrakturer.

Utredning av båtbensfraktur

Om du misstänker att du har fått en båtbensfraktur bör du söka vård på en vårdcentral. Det är viktigt att få behandling, eftersom du annars riskerar att få problem med handens funktion i framtiden. Risken för komplikationer vid båtbensfrakturer minskar när man söker behandling så snabbt som möjligt.

Vid en misstänkt båtbensfraktur görs en röntgen. Eftersom båtbensbrott inte alltid syns på röntgen kan man i vissa fall bli gipsad under ungefär två veckor för att sedan kallas tillbaka för en ny röntgenundersökning. Ibland kan man behöva genomgå en magnetröntgen där frakturer lättare hittas.

Behandling vid båtbensfraktur

Ett gips kring underarmen, handleden och stora delar av tummen är det vanligaste sättet att behandla en båtbensfraktur. Man brukar behöva ha gips i cirka sex veckor. Det kan dock ta längre tid innan frakturen är fullständigt läkt.
Under läkningen kallas man in på kontroller för att se att båtbensfrakturen läker på rätt sätt. Det är viktigt att se att den läker ihop bra för att undvika följdproblem med handen i framtiden.

Vid vissa båtbensfrakturer har det blivit så stor rubbning att en operation behövs. En operation kan också behövas om frakturen inte läkt på rätt sätt efter tolv veckor. Vid operation kan det ta upp till sex månader innan man är helt bra efter sin båtbensfraktur. Mängden sjukskrivningstid vid en båtbensfraktur varierar kraftigt eftersom den beror på ens arbetsuppgifter.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: