Ange ditt sökord

Personer med Aspergers syndrom kan ha svårigheter att koncentrera sig och vara mycket ljudkänsliga. Foto: Shutterstock

Personer med Aspergers syndrom kan ha svårigheter att koncentrera sig och vara mycket ljudkänsliga. Foto: Shutterstock

Aspergers Syndrom (AS)

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som antingen är medfödd eller inträder i början av livet på grund av genetiska faktorer eller skador.

Annons:

Asperger är en del av autismspektrumtillstånd. Det är fler pojkar än flickor som diagnostiseras med Aspergers syndrom, och det orsakas inte av psykosociala förhållanden i barndomen.

Symtom på Aspergers syndrom

Personer med Aspergers syndrom har ofta svårt med det sociala samspelet. De har också svårt att förstå olika känslor hos andra människor. Svårigheter med förändringar även är något som märks tydligt, samt problem med att koncentrera sig på vad andra människor vill göra och säga.

De flesta människor som har Aspergers syndrom har specialintressen som de är riktigt duktiga på. Däremot kan de ha stora svårigheter i skolan då de är väldigt ljudkänsliga och har svårt att fokusera när det finns för många människor runt omkring dem.

De som har Aspergers syndrom kan också ha svårigheter med inlärningen eftersom de har problem med att använda det de har lärt sig i praktiken.

Vanliga kännetecken för Aspergers syndrom:

  • Ämnen som engagerar dig lägger du gärna mycket tid på
  • Saker som är ovana eller nya kan kännas stressande
  • Det kan vara svårt att förstå vad folk menar, om de inte är väldigt tydliga
  • Ibland kan det vara svårt att kommunicera med andra och att förstå sociala koder

Diagnos

Om man misstänker att ens barn har Aspergers syndrom kan man vända sig till barnavårdscentralen eller en läkare som i sin tur kan skicka remiss till BUP. BUP startar då en utredning på barnet. De gör olika tester som vid Aspergers syndrom kommer att påvisa stora svårigheter i det sociala samspelet samt att barnet har återkommande och repetitiva beteenden. Även intressen och aktiviteter är stereotypa.

Personer med Asperger är normalbegåvade eller mycket begåvade och har alltså ingen intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom har de normalt inte någon försening i den språkliga utvecklingen.

Behandling

Det finns inga botemedel mot Aspergers syndrom men det finns sätt att underlätta för personer som diagnostiserats med tillståndet. Det viktiga är att personer med Aspergers syndrom får en insikt i hur diagnosen fungerar och vilka svårigheter den innebär. Vet man detta får man en bra självbild som stärker självförtroendet. I skolan är det viktigt att de vuxna som ska arbeta med barnet har kunskaper som gör att de kan bemöta barnet på rätt sätt.

De personer med Aspergers syndrom som har tvångsmässiga beteenden och stora koncentrationssvårigheter kan få medicinering som underlättar vardagslivet.

Vad händer efter diagnosen Aspergers syndrom?

Har man fått diagnosen Aspergers syndrom finns det många olika sätt att söka hjälp. Man är berättigad hjälp enligt LSS- lagen vilket innebär att man kan få till exempel korttidsvistelse eller avlastning i hemmet.

Man kan också söka en ledsagare eller en kontaktperson för att få hjälp med det sociala samspelet. Oftast innebär Aspergers syndrom att man har merkostnader och då kan man vända sig till Försäkringskassan för att söka omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Att leva med Aspergers syndrom

Personer med diagnosen behöver mycket förberedelse när de ska göra något, och särskilt för barn med Asperger är detta väldigt viktigt. För att ett barn med diagnosen ska kunna känna sig trygg med situationer kan man ta hjälp av sju frågor: Vad ska hända? Var ska det hända? Vem är med? Hur lång tid? Vad ska ske efteråt? Vad ska tas med? Och varför ska barnet göra detta?

Vissa personer med Aspergers syndrom kan behöva stöd och hjälp även i vuxen ålder men de flesta kan få ett bra och självständigt liv.

Annons:

Källor:

1177 (2019). 

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: