Spinoza (36) lider av konstant trötthet:

Spinoza (36) lider av konstant trötthet:

Spinoza (36) lider av konstant trötthet:

Tröttheten varierar naturligtvis, men jag kan inte minnas när jag vaknade och kände mig utvilad senast. Det är inte bara psykisk trötthet utan ofta även fysisk. Det känns liksom att energierna inte flödar obehindrat. Har känt så här i nära 10 år. Har sökt läkarhjälp, men mina värden är alltid bra. Går och pratar med en psykolog (dock inte av denna anledning), men tror inte att tröttheten så mycket har att göra med psykiska omedvetna besvär som har sina rötter i min barn- eller ungdom. Jag motionerar en gång i veckan, samt promenerar (med barnvagn) 3-5 ggr/vecka. Vad kan det vara som dränerar mig på kraft? Vart ska jag vända mig för att få grundlig hjälp? Tröttheten reducerar min livskvalitet.
Skirvet av Christer Hjortsberg...
Det låter inte som en odiagnostiserad kronisk kroppslig sjukdom som ger dig trötthet. Du bör ju rimligen under all denna tid ha fått en så pass grundlig undersökning att detta kan uteslutas. Din trötthet är sannolikt mer kopplad till den psykiska obalans som du upplever och som även finns i den kontakt du har med din psykolog.

Det kanske inte alltid som psykisk stress måste bero på saker som hänt tidigare i livet. De problem vi ofta brottas med är ju besvär i framtiden. Hur skall jag ha det? Vad vill jag göra av mitt liv? Har jag rätt livspartner, utbildning, arbete, vänner? Finns det andra lösningar på mitt liv som jag önskar men som jag inte kan förverkliga? Etc

Dessa s.k existentiella problem tynger ofta människor och kan te sig dolda och undanträngda och inte ha möjlighet att komma upp till ytan för den rädsla vad detta skulle kunna leda till. Detta leder tankarna till om det är rätt saker du och din psykolog pratar om eller om det bara är marginella saker som ni berör – och inte kommer de stora problemen närmare. Fundera vad du vill att dessa samtal skall leda till och ompröva din situation. Din trötthet är ju tecken på ett energiläckage som beror på en situation som tynger dig – medvetet eller omedvetet.

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress