Signaturen “Orkar inte mer” (kvinna 48) har en son som är 27 och som är beroende av Iktorivil (ett dämpande medel) samt även andra droger:

Signaturen “Orkar inte mer” (kvinna 48) har en son som är 27 och som är beroende av Iktorivil (ett dämpande medel) samt även andra droger:

Signaturen “Orkar inte mer” (kvinna 48) har en son som är 27 och som är beroende av Iktorivil (ett dämpande medel) samt även andra droger:

Han får medicinen utskriven av läkare på en öppenvårdsklinik trots att han missbrukar. Han har ingen säskild diagnos förutom störd impulskontroll, vilket även kan uppstå av drogmissbruk har jag läst mig till. situationen är att han inte har fått någon terapeutisk behandling alls under minst tre år, bara stödsmta ca 4-5 vecka samt förskrivning av Iktorivil som är ett beroendeframkallande narkotiskt preparat som är till för epilepsi. Min son har inte epilepsi. Det finns heller inga andra störningar i hjärnan har man konstaterat efter EEG. Så min fråga är då om inte läkaren har någon skyldighet att hjälpa sin patient på något sätt för att han skall kunna bli drogfri och därmed kunna påbörja ett eventuellt tillfrisknande. Han har inte erbjudits någon nertrappning eller på annat sätt få stöd för att bli drogfri trots envisa påstötningar från min sida. Min uppfattning är att psykiatrin hjälper min son att knarka ihjäl sig. Jag som förälder få också ta allaggressivitet och alla andra smällar som ett missbruk för med sig. Pga detta har jag själv blivit sjuk i stress, panikångest och flera kroppsliga symtom. Men ingen hjälp finns att få.
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Behandlingen av patienter med ett tidigare MISSBRUK är ofta mycket SVÅRA att genomföra. Iktorivil i behandlingen av patienter med missbruk har ingenting med epilepsi att göra utan utgör i stället ett ”dämpande” medel för att ge ökad kontroll över oro och aggression.

Tanken att han genom utsättning av medicineringen kan bli ”drogfri” och tillfriskna är tyvärr inte helt korrekt. Behandlingen går istället ut på att under medicinering ge patienten möjlighet till att successivt få ökad kontroll över sitt missbruksbeteende med samtalsterapi och socialt stöd.

MEDICINERINGEN med Iktorivil är alltså inte ORSAKEN till din sons besvär – utan bara ETT led i en behandling för att hjälpa din son. Tala med hans läkare så att du och kliniken får en SAMSYN i hur en behandling skall gynna honom. Annars drar ni bara åt olika håll och det kan bara leda till skada för din son.

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress