Ange ditt sökord

Annons:

Rädd för biverkningar

Tänker börja med Champix coh hade tänkt att samtidigt minska på Citalopram (20 mg
dagl), men funderar ändå på hur detta kan bli. Bör jag trappa ut Citalopramen medan jag tar
Champix, eller sluta helt. Undrande över detta. Förstås rädd för allvarliga biverkningar. VS (kvinna 65år)

VS,

Att ändra din dos av Citalopram liksom att börja med Champix är inte en fråga som ska besvaras av mig utan av din läkare efter att ni tillsammans med utvärderat hur du mår etc.

Allmänt kan dock sägas att det inte finns några generella medicinska skäl att minska dosen av Citalopram i samband med ett rökstopp vare sig med eller utan stöd av Champix. Dosen av Citalopram styrs helt efter hur du mår och har mått avseende de besvär(depression, panikångest etc.) som gör att du medicinerar med Citalopram. Ett rökstopp innebär kortsiktigt en ökad risk för bl.a oro, rastlöshet och nedstämdhet. Denna risk finns oberoende om du slutar helt på egen hand eller får stöd av Champix. I stora dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier (=vare sig patient eller prövare vet vem som slumpvis får aktivt läkemedel respektive placebo) är det två symtom som är vanliga hos de som får Champix. Dessa är illamående och livliga drömmar. Det är inte farligt att vara illamående och jag har haft patienter som när de fått information om denna bieffekt bestämt sig för att uppfatta den som positiv då illamåendet har varit ytterligare en hjälp att avhålla sig från att röka. De ökade drömmarna som kan komma vid intag av Champix har bland mina patienter endast av någon enstaka beskrivits som obehagliga vilket stämmer med alla de studier som gjorts. De flesta av ”mina” patienter som slutat röka eller slutat snusa med stöd av Champix har utöver att det varit lättare att sluta än vid tidigare försök också många gånger berättat att de varit mindre irriterade etc. Tyvärr har det inte gjorts någon studie för att studera detta utan studierna har varit gjorda för att studera andelen rök- och snusfria vid olika tidpunkter respektive bieffekter vid behandling med Champix, andra rökstoppsmedel och placebo.

Det finns många noggrant utförda beräkningar som visar att rökningen i Sverige fortfarande orsakar fler fall av för tidig död än trafiken, alkohol och narkotika tillsammans. Dessutom har rökaren under sitt förkortade liv fler år med ohälsa. Jag utgår från att det du kallar allvarliga biverkningar är effekter av rökningen som du är rädd för. Framtagandet av ett nytt läkemedel som korrekt använt skulle uppvisa mindre än 1/1000 av de risker som rökning innebär skulle ha stoppats av bolaget på ett tidigt utvecklingsstadium. Om så ändå inte skulle skett kommer såväl nationella som internationella läkemedelsmyndigheter aldrig att godkänna preparatet.

Cigaretter är, såvitt jag kan komma på, den enda legala konsumentprodukt som om den används på det sätt som det är tänkt aktivt bidrager till att konsumenten löper en klart ökad risk att drabbas av minst ett 40-tal sjukdomar och dö i förtid. Dessutom är en stor del av grunden för försäljningen att konsumenten börjar röka eller snusa vid en tidpunkt i livet då hjärnan ännu inte är fullt utvecklad. Det är få rökare och snusare som börjar efter de blivit myndiga vilket är den ålder som en konsument ska ha för att det är ska vara lagligt tillåtet att sälja till.

Mvh

PÅL

Annons:

Den här frågan handlar om:

Redaktionen
Publicerad: 18 april, 2011

Liknande frågor

Rökavvänjning

Metallsmak i munnen efter rökstopp

Jag slutade att röka för 2 ½ månad sedan. Jag har rökt i ca 42 år, de sista 10 åren ca 5 cigg/dag. Cirka tre veckor efter rökstoppet fick jag svår metallsmak i munnen och hostan smakade järn. Jag har även sår och blåsor i munnen. Jag har odlat prov från mun och svalg, men de visade inte på virus eller svamp. Kanterna på tungan och svalget är gulaktigt. Jag har gjort spirometri och jag har varken astma eller KOL. Lungorna hade en skada, men såg annars bra ut enligt röntgen. Kan mina symtom bero på rökstoppet? Det är plågsamt och mycket obehagligt. Vad ska jag ta mig till?

Rökavvänjning

För sent att sluta röka?

hej, jag är rökare och när jag går upp på morgonen så har jag svårt att andas, men efter att jag har hostat ordentligt så går det bra.

Cancer

Har jag lunginflammation eller lungcancer?

Hej, jag är 16 år och har för ca 2 månader sen haft lunginflammation, och nu känner jag att det börjar låta när jag andas och att jag vaknade upp med torr hosta, kan det bero på att jag får lunginflammation igen eller kan jag ha lungcancer, jag röker dagligen men min pappa har också gjort det ett tag och han har aldrig haft cancer. Jag vill inte oroa mina föräldrar i onödan så finns det något sätt att ta reda på det själv utan att ens föräldrar behöver veta om det? Oscar, 16

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: