Linn (26):

Linn (26):

Linn (26):

Vad menas med paronoid personlighetsstörning?
Ordet betyder att vi har en PARANOID tolkning av vår omgivning och att denna har påverkat oss så att vår personlighet är störd. Den PARANOIDA uppfattningen betyder att vi fixerar oss vid en händelse eller sak som helt låser våra tankar och som kommer att utgöra ett hinder när vi skall tänka eller utföra en sak eller möta en relation. Detta blir som ”tankeblock” i hjärnan och det krävs att vi försöker arbeta bort dessa låsningar i våra tankebanor – annars finns risk att vårt PERSONLIGHET blir störd.
 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress