Jag använde Zyban för några år sedan...

Jag använde Zyban för några år sedan...

Jag använde Zyban för några år sedan...

Jag använde Zyban för några år sedan. Jag tyckte det hade en bra effekt så tillvida att jag fakttiskt inte tyckte den var ens gott att röka...effekten av cigaretten uteblev. Tyvärr mådde jag extremt dåligt psykiskt av tabletterna och minns att jag låg och stirrade i taket och undrade varför jag ens levde (inget jag gjort varken innan eller efter jag åt Zyban). Som du förstår sattes de tabletterna omgående ut av doktorn. Nu har jag fått den andra sorten rekommenderad men törs man verkligen lita på att man inte mår lika dåligt igen av dom? De var rätt obehagligt att personlighetsförändras så påtagliigt. Samtidigt så klarar jag ju inte av att sluta enbart med nikontinpreparat. Jag röker 20 cigaretter per dag och har så gjort sedan 30 år.....Dags att sluta. Jag har diagnosticerad ADHD och jag tror det gör det ännu svårare att sluta då nikotin höjer dopaminet. Kan det vara så?
I samband med rökstopp, med eller utan stöd av läkemedel, kan nedstämdhet förekomma. Zyban och Champix är helt olika substanser varför du mycket väl kan komma att ta Champix utan några besvär. Jag har många patienter som tidigare haft svåra besvär när de slutat röka utan stöd av något läkemedel eller med annat läkemedel och som upplevt Champix som ett mycket bra stöd utan negativa effekter. Hur du kommer att reagera kan dock ingen säga på förhand. Om du tillsammans med din läkare beslutar att du ska ta Champix kommer läkaren eller sjuksköterska hålla kontakt med dig. Dessutom finns ett mycket bra stödmaterial som du kan få i bokform eller följa på nätet.
Mvh

PÅL

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress