Effektiv rökavvänjning

Effektiv rökavvänjning

Effektiv rökavvänjning

Om man inte klarar av att sluta röka själv, vad finns då för hjälp att få? Finns det verkligen något som funkar och vad funkar i så fall bäst? Linda, 34
Det viktigaste för att lyckas med sitt rökstopp är att vara motiverad. Eftersom tobaksberoende både handlar om ett psykologiskt beroende och ett fysiologiskt beroende krävs en behandling som tar hand om båda delarna. I första hand ska nikotinläkemedel användas, som exempelvis nikotinplåster, nikotintuggummi och dessa har i kliniska studier visat sig fördubbla möjligheterna att bli rökfri jämfört med de som försökt att sluta röka utan hjälpmedel. Om man inte lyckas sluta röka med nikotinläkemedel finns två receptbelagda läkemedel på marknaden, Champix och Zyban, med mycket goda resultat av att förbli rökfri även på lång sikt. Champix® två till tredubblar möjligheten att förbli rökfri ett år efter rökstopp jämfört med placebo. Zyban® fördubblar möjligheten att förbli rökfri efter ett år jämfört med placebo.
Per-Åke Lagerbäck
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress