Biverkningar av Champix vid rökavvänjning

Biverkningar av Champix vid rökavvänjning

Biverkningar av Champix vid rökavvänjning

Jag har funderat på att ta hjälp av läkemedel för att klara av att sluta röka för gott. Vilka biverkningar kan man räkna med? Lotta, 27
De vanligaste biverkningarna med läkemedlet Champix är illamående som i de flesta fall är milt till måttligt i svårighetsgrad och kan dämpas genom att ta läkemedlet tillsammans med måltid. Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, sömnsvårigheter samt livliga drömmar. Jämfört med den stora hälsorisk som rökning innebär får dessa bieffekter anses som ringa och de tolereras väl av de flesta patienter. Flera av mina patienter har tom upplevt illamåendet som positivt då det bidragit till att minska röksuget.
FASS texten har uppdaterats för att informera om att depression, självmordstankar, självmordsrelaterat beteende och självmordsförsök i sällsynta fall har rapporterats hos patienter som försöker sluta röka med hjälp av Champix. Behandlingen ska avbrytas omedelbart och kontakt tas med sin behandlande läkare om nedstämdhet eller förändringar i ens beteende av betydande karaktär uppkommer. Nedstämdhet och i sällsynta fall självmordstankar och självmordsförsök, kan vara symtom på avbrutet nikotinintag och det finns inget säkert fastsällt samband mellan läkemedlet och psykiska biverkningar.
Per-Åke Lagerbäck
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress