Behandlingstid för rökstopp

Behandlingstid för rökstopp

Behandlingstid för rökstopp

Hur lång är behandlingstiden om man ska ta läkemedel på recept som hjälp för att sluta röka? Tomas, 19
Behandlingstiden för läkemedlet Champix ska vara minst 12 veckor för att minska risken för återfall. I samråd med behandlande läkare sker en kontinuerlig utvärdering under behandlingstiden och i vissa fall är det motiverat att behandlingen pågår under totalt upp till 24 veckor. Jag föredrar att avsluta behandlingen med en period med nedtrappning. Detta kan exempelvis göras genom att ta en startförpackning i omvänd ordning. För detta finns inget vetenskapligt stöd men en stor praktisk erfarenhet hos flera läkare.
Per-Åke Lagerbäck
 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress