Är inte Champix farligt?

Är inte Champix farligt?

Är inte Champix farligt?

Hej! Var inte Champix farligt, drog dom inte in det preperatet? Kvinna 30 år
Champix är till skillnad från rökning inte farligt för din hälsa men liksom alla receptbelagda läkemedel ska det användas till rätt person, vid rätt tillfälle, i rätt dos och med bra stöd i övrigt. Champix är det bästa läkemedlet för att hos en motiverad person uppnå nikotinfrihet. Trots detta kan det aldrig bli mer än en kemisk krycka som klart underlättar för en motiverad nikotinist att bli en nikotinfri nikotinist. Precis som när du använder en krycka när du skadat knäet kommer du inte till ditt mål om du inte bestämmer dig för det och kämpar för att nå dit. Målsättningen när du använder Champix som en kemisk krycka är rökstopp på oftast 10:e behandlingsdagen men behandlingen med Champix bör fortsätta 12-24 veckor för att minska risken för återfall.

Det som har skrivits i fr.a. kvällspressen har varit personer som blivit nedstämda när de tagit Champix och att det därför skulle vara farligt. I stora vetenskapliga undersökningar finns det dock inget som talar för att nedstämdhet är vanligare hos de som slutar röka med Champix än de som slutar med andra eller utan något hjälpmedel. Bland mina egna patienter är det tvärtom många som rapporterar att de mår psykiskt mindre dåligt när de slutat med Champix jämfört med när de tidigare försökt sluta på annat sätt. Även många anhöriga till de som slutat har med tacksamhet rapporterat samma sak.

Om Champix i kombination med strukturerade rökavvänjningsprogram får en större utbredning kan det dock bli farligt i form av ett hot mot tobaksindustrins vinster.

Mvh

Per Åke Lagerbäck

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress