Diabetes

Diabetes

Diabetes är ett ökande problem i samhället. Nya behandlingar har kommit som underlättar kontrollen av blodsockret. God kosthålling och fysisk aktivitet är A och O när man har diabetes.

Diabetes

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress