Senaste hälsonyheterna

Senaste hälsonyheterna

Bland de patienter som tillkommit så ser Mindler en tydlig koppling till den pågående corona-pandemin. Foto: Mindler
Coronavirus covid-19: Behöver någon att prata med? Digitala psykologmottagningar - så går det till
Det är inte bara intresset för digital sjukvård som skjuter i höjden mot bakgrund av den rådande corona-pandemin, digitala psykologmottagningar ser även ett besöks
Sanna Bråding tror att det är viktigt att öppna upp och våga prata om sina svårigheter. Fotograf: Eva Edsjö
Sanna Bråding - från flyktbeteende till balans
Den högpresterande tjejen Sanna började jobba som skådespelare redan som 15-åring, samtidigt som hon satsade på högsta betyg i skolan.
Foto: Ulrika Pousette
Hawaii poke bowl
En fräsch rätt som alla i familjen kan hjälpa till att förbereda! 
Strokevården i Sverige är ojämlik ur flera aspekter.
Pressat sjukhus ger sämre strokebehandling
Vid stroke räknas varje minut och det är viktigt att få rätt behandling tidigt.
Coronarapporten - hjälp oss följa coronaviruset i Sverige!
Nu behöver vi din hjälp för att få en indikation på hur många som haft coronavirus covid-19, hur allvarliga symtomen blev och hur den sprids över landet.
När tbc drabbar lungorna får den sjuke ofta en envis hosta och upphostningar som varar i flera veckor.
Världstuberkulosdagen 2020: En av de tio främsta dödsorsakerna i världen
Den rådande pandemin innebär ett allvarligt hot mot folkhälsan men samtidigt ska vi komma ihåg att
Den sociala kontakten är viktig, men går att minimera. Något som kan vara svårare att undvika är behovet av akut sjukvård och tandvård.
Nu möjliggörs akut tandvård för dig som tillhör en riskgrupp
Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska du som tillhör en riskgrupp undvika all fysisk kontakt för att undvika att smittas av nya coronaviruset covid-19.
Coronavirus är inte ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS-CoV-2 även smittar mellan djur och människor. , Några vanliga symtom vid covid-19 är feber, hosta, andnöd, halsont och huvudvärk., God handhygien är en av många förebyggande åtgärder som begränsar smittspridningen - att du följer råd och rekommendationer gör skillnad!
Vanliga symptom vid covid-19 orsakat av coronavirus SARS-CoV-2
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett coronavirus, SARS-CoV-2 och vanliga symptom är feber, hosta och värk i muskler och leder, symptom som påminner
Sköra äldre definieras i studien som minst 75 år och i behov av varaktig vård och omsorg för att klara av sitt vardagliga liv.
Meningsfulla samtal minskar existentiell ensamhet hos äldre och sköra personer
Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver som man känner sig som mest ensam och sårbar. Det gäller inte minst för sköra äldre.
För pollenallergiker är det viktigt att redan tidigt på våren, när de första symtomen gör sig påminda, påbörja behandling., En känd bieffekt är att många kan uppleva dåsighet av allergitabletter. Idag finns dock alternativ som inte ger denna dåsighet, fråga på ditt apotek., Till skillnad från andra allergener, som damm och pälsdjur, är det svårt att undvika pollen då det under pollensäsongen finns i luften överallt.
Allt om pollenallergi (hösnuva) – orsak, symtom, behandling och vaccination
Med våren och sommaren ser många allergiker framför sig årets jobbigaste period med allergisymtom som rinnsnuva, nästäppa, nysningar och kliande och rinnande ögon.
 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress