Senaste hälsonyheterna

Senaste hälsonyheterna

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden, som digitalisering, för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare.
Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården
Primärvården är eftersatt och personalen får inte rätt förutsättningar att identifiera patienter där cancer kan misstänkas.
 En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden visar ett tydligt samband mellan övervikt och risken för hjärtsvikt hos unga kvinnor., Hjärtsvikt kan orsakas av klaffsjukdom, både i form av läckage och förträngning. Illustration: Kjell Thorsson/Hjärt-lungfonden
Övervikt hos unga kvinnor ökar risken för hjärtsvikt
Unga kvinnor med svår fetma löper fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt än normalviktiga och det är inte sällan vår livsstil som är boven.
Självhjälpsprogrammen är baserade på KBT och IPT och deltagarna fick kontinuerlig kontakt med en behandlare under studiens gång.
Studie: Internetbehandling kan hjälpa vid ofrivillig ensamhet
Inte många vill tala om att de känner sig ofrivilligt ensamma men faktum är att många av oss lider i tysthet.
Glaskroppsavlossning eller glaskroppsgrumling brukar synas som punkter som är gråsvarta och lite halvt genomsklinliga.
Allt om glaskroppsavlossning (eye floaters)
Glaskroppsgrumlingar, även kallat ”floaters” eller ”svarta flugor”, uppstår när glaskroppen, en genomskinlig geléaktig massa i ögat, blir mer vattnig
Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än SARS gjorde.
Svenska forskare om Coronavirus covid-19: WHO underskattar spridningen
Coronaviruset, som fått namnet 2019-nCoV eller covid-19, kan ha större förmåga att spridas än enligt de skattningar som världshälsoorganisationen WHO arbetar efter
Hornhinneinflammation, keratit, är vanligtvis smärtsamt och drabbar oftast ett öga. Alla kan drabbas och orsaken varför det uppstår varierar., Du ser och upplever ganska snart problem med ögonen och då gäller det att ta dessa på allvar., Vid hornhinneinflammation är det viktigt att sätta in behandling tidigt för att undvika permanent synnedsättning.
Allt om hornhinneinflammation (keratit)
Om du har drabbats av en infektion i ögat kan det uppstå en inflammation i hornhinnan, hornhinneinflammation, även kallat keratit.
Vi svenskar har ingen anledning till vare sig panik eller att bunkra munskydd, det konstaterar Rolf Gustafson, infektionsläkare.
Frågor och svar om coronavirus 2019-nCoV (covid-19) - infektionsläkaren har svaren
Hjälper verkligen munskydd mot coronavirus och hur är det
 Coronavirus delas in i minst tre subgrupper som kallas alfa, beta och gamma och de virus som kan orsaka sjukdom hos oss människor tillhör de två förstnämnda., Smitta från djur till människa kallas zoonotisk smitta., En viktig åtgärd för att förebygga smittspridning är god handhygien och att tidigt sätta in effektiva vårdåtgärder för att begränsa smittspridningen.
Fakta om coronavirus (SARS, MERS och covid-19) - symtom och förebyggande åtgärder
Coronavirus är inte bara ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS, MERS och 2019-nCoV (covid-19)
Hälsoriskerna vid ofrivillig ensamhet kan jämföras med att röka.
Ensamhet - lika farligt som rökning
Om du upplever ensamhet är du inte den enda, omkring var tjugonde svensk känner sig ensam.
Apoteken är ålagda att såväl erbjuda likvärdiga utbytbara läkemedel som har lägst pris som att upplysa dig som patient att utbyte sker., Det ställs exakt samma höga krav på kvalitet på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar exakt likadant i kroppen., Om du har frågor kring dina läkemedel eller generiskt utbyte ska du i första hand prata med farmaceuten på ditt apotek eller din läkare.
Allt om generiskt utbyte - därför erbjuds du byte av läkemedel på apotek
Om du har hämtat ut ett receptbelagt läkemedel på apotek har du säkert blivit erbjuden ett likvärdigt läkemedel till lägre pris, ett så kallat generiskt utbyte.
 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress