Ange ditt sökord

Zikaviruset sprids främst via myggor och genom att förebygga myggbett i de drabbade länderna kan du också undvika att smittas av viruset. Foto: Shutterstock

Zikaviruset sprids främst via myggor och genom att förebygga myggbett i de drabbade länderna kan du också undvika att smittas av viruset. Foto: Shutterstock

Om du är eller planerar att bli gravid bör du iaktta försiktighet och konsultera vården innan du reser till länder där det förekommer tropiska sjukdomar. Foto: Shutterstock

Om du är eller planerar att bli gravid bör du iaktta försiktighet och konsultera vården innan du reser till länder där det förekommer tropiska sjukdomar. Foto: Shutterstock

I de drabbade länderna kämpar nu myndigheter med att få bukt på smittan genom att bland annat utrota den mygga som sprider zikaviruset. Foto: Shutterstock

I de drabbade länderna kämpar nu myndigheter med att få bukt på smittan genom att bland annat utrota den mygga som sprider zikaviruset. Foto: Shutterstock

Zikavirus – det här händer just nu

Runt om i världen försöker forskare, myndigheter, företag och berörda människor bilda sig en uppfattning om det pågående utbrottet av zikavirus. För dig som är gravid eller försöker bli gravid kan det vara en god idé att hålla dig uppdaterad med vilka rekommendationer som berörda myndigheter går ut med.

Annons:

Än så länge försöker man bilda sig en uppfattning om läget samtidigt som man bekämpar den tydligaste källan till viruset, myggen, i de berörda länderna. För resenärer, särskilt kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida, går nu myndigheter runt om i världen ut med särskilda rekommendationer. Svenska Folkhälsoinstitutet och Utrikesdepartementet följer även utvecklingen noga och kan komma att justera sina rekommendationer efter hand. 

Zikavirus – internationellt hot mot människors hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort bedömningen att zikavirus utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Det betyder att man nu går ut och kräver en internationell samordning kring hur man ska bemöta zikaviruset.  I de drabbade länderna befarar WHO att zikaviruset kommer fortsätta att spridas både omfattande och fort och misstanken att det finns ett samband mellan infektion med zikavirus under graviditet och de missbildningar som drabbar foster kvarstår.

Det är bland annat därför WHO beslutat att klassa zikavirsuet som ett internationellt hot mot människors hälsa och man rekommenderar den som reser till länder där zikavirus sprids bör skydda sig mot myggbett. Gravida kvinnor bör kontakta hälso- och sjukvården för råd innan eventuell resa.

Fall upptäckta i spridda länder som Kina, Finland och Sverige

Det pågående utbrottet av zikavirus gäller länder i Central- och Sydamerika. Man har även upptäckt fall av zikavirus i Kina, Storbritannien USA, Finland och Sverige. Då har det rört sig om okomplicerade fall som drabbat resenärer som varit i något av de länder där zikaviruset finns. Risken att drabbas av allvarliga komplikationer för resenärer i allmänhet bedöms i nuläget vara liten, undantaget är gravida kvinnor som efter en zikainfektion har en trolig ökad risk att få barn med fosterskador.

I Colombia rapporterar dock landets hälsoinstitut INS om tre fall där patienter infekterade med viruset har avlidit sedan de utvecklat den ovanliga neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom. Det är de första kända dödsfallen orsakade av zika. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt listan på länder där zikavirus sprids. Den 5 februari 2016 står dessa länder på listan:

 • Chile (Påskön, 2014)
 • Brasilien
 • Colombia
 • Surinam
 • Guatemala
 • El Salvador
 • Mexiko
 • Paraguay
 • Honduras
 • Venezuela
 • Panama
 • Franska Guyana
 • Martinique
 • Puerto Rico
 • Barbados
 • Ecuador
 • Guyana
 • Haiti
 • Saint Martin
 • Bolivia
 • Guadeloupe
 • Dominikanska republiken
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Nicaragua
 • Curaçao
 • Costa Rica
 • Jamaica
 • Kap Verde (står på Amerikanska motsvarigheten till smittskyddsinstitutets, CDC, lista)
 • Amerikanska Samoa (står på Amerikanska motsvarigheten till smittskyddsinstitutets, CDC, lista)
 • Samoa (står på Amerikanska motsvarigheten till smittskyddsinstitutets, CDC, lista)
 • Tonga (står på Amerikanska motsvarigheten till smittskyddsinstitutets, CDC, lista)

Det här gäller vid avbokning av resa

SAS har nyligen backat från ett tidigare beslut och tillåter nu fri avbokning för gravida och deras ressällskap om man har bokat en resa till ett land som drabbas av zikaviruset. Vändningen kom efter att Star Alliance, som SAS är medlem i, gått ut med en rekommendation till sina flygbolag om att lätta på reglerna. Även Norwegian och vissa charterbolag tillåter ombokning men annars gäller oftast de vanliga reglerna.

De flesta flyg- och resebolag lutar sig mot Utrikesdepartementets reserekommendationer som just nu går ut på att man uppmanar gravida som ska resa till länder som drabbats av zikaviruset att hålla sig informerade och följa råd från hälso- och sjukvården. UD avråder dock inte gravida från att resa och hänvisar till Folkhälsomyndigheten som gör riskbedömningen. Skulle UD avråda gäller andra regler. Då får du normalt avboka och pengarna tillbaka och din vanliga reseförsäkring täcker även om du blir insektsstucken på resan. Kolla med ditt rese- och försäkringsbolag vad som gäller för just dig.

Använd kondom i zika-länder och avstå från sex vid hemkomst

WHO rekommenderar kvinnor som befinner sig i länder där zika-viruset förekommer att använda kondom vid sexuella relationer och att skydda sig mot myggor. Rekommendationerna riktar sig särskilt till gravida kvinnor.

Kvinnor som rest och befunnit sig i områden där det zikaviruset finns svråds även från att bli gravida i fyra veckor efter hemkomst, vilket bekräftas av Folkhälsomyndigheten. Anledningen är att zikaviruset tros kunna överföras på sexuell väg. Den smittvägen är dock enligt Folkhälsomyndigheten “säkert mycket sällsynt och den kommer inte att skapa en epidemi som andra sexuellt överförbara virussjukdomar”.  Folkhälsomyndigheten menar ändå att “man kanske bör fundera på detta om ett par har rest i ett område med smittorisk. Om man försöker blir gravid och mannen rest i dessa områden så bör man vara försiktig.”

Iaktta försiktighet

Det pågående utbrottet är det största utbrottet av zikavirus som man känner till och viruset har upptäckts i över 30 länder. Enbart i Brasilien misstänks fler än 4 000 fall av mikrocefali ha orsakats av zika.  Amerikanska CDC uppmanar gravida att överväga att skjuta upp resor till drabbade områden men varken UD eller Folkhälsomyndigheten avråder från resor. Istället skriver UD att “resenärer som är eller planerar att bli gravida bör vidta noggranna åtgärder för att undvika myggbett om de reser till områden där sjukdomen finns”. Folkhälsomyndigheten skriver i sin tur att gravida ”bör väga in risken för zikavirusinfektion tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna och diskutera med mödrahälsovården före resa.”

Generellt gäller för alla att undvika att bli myggbiten, då undviker du samtidigt inte bara zikaviruset utan även sjukdomar som denguefeber och malaria. Myggorna som bär zikavirus är framför allt aktiva i gryning och skymning så ha täckande klädsel eller myggmedel på bar hud då om det finns mygg i närheten. Zikaviruset sprids främst via myggor, myggor som inte finns i Sverige, och den som drabbas kan av feber och hudutslag. De allra flesta får dock inga symtom alls. Får du feber två veckor efter hemkomst från ett land där zikaviruset förekommre bör du dock kontakta läkare. 

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, TT, Aftonbladet, Expressen, UD, 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: