Ange ditt sökord

Forskning visar att den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid fetma, kan variera beroende på genetik. Foto: Getty Images

Forskning visar att den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid fetma, kan variera beroende på genetik. Foto: Getty Images

Vissa gener gör fetman mindre farlig

Ny forskning visar att genetiska faktorer kan påverka risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med fetma. Studien visar att de som har genetiska anlag för ett högt BMI har en lägre risk jämfört med de som har gener för ett lågt BMI.

Annons:

En studie genomförd av forskare, inklusive epidemiologen Ida Karlsson vid Karolinska Institutet, undersökte kopplingen mellan fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Studien baserades på data från över 15 000 tvillingar födda före 1958 och inkluderade information om BMI och vissa gener. Det var inte enskilda gener som studerades, utan en kombination av flera hundratusen genvarianter som är kopplade till genetisk känslighet för högt BMI.

Koppling mellan fetma och hjärt-kärlsjukdom

Resultaten, publicerade i Eclinical Medicine, visade att kopplingen mellan fetma och hjärt-kärlsjukdom var dubbelt så stark bland dem som hade genetiska anlag för ett lågt BMI jämfört med dem vars fetma främst berodde på genetiska faktorer.

Ida Karlsson förklarar att detta resultat tyder på att det är viktigt att inte bara fokusera på BMI utan även ta hänsyn till andra faktorer när det gäller fetma. Eftersom fetma är en stigmatiserad sjukdom kan dessa resultat hjälpa oss att förstå att effekterna på hälsan varierar mellan olika individer.

Läs om högt blodtryck och vad du kan göra för att motverka det.

Människor blir allt tyngre med ökad risk för fetma

Det är värt att notera att människor över hela världen blir allt tyngre, och en betydande del av befolkningen lider av övervikt eller fetma. Ida Karlsson betonar att det är viktigt för alla att äta hälsosamt, motionera och ha en hälsosam vikt. Men det kan vara individuellt vilka metoder som fungerar bäst.

Läs om obesitas/övervikt och vad man kan få för hjälp.

Att avgöra ärftlighet för högt BMI

När det gäller att avgöra om man har ärftlighet för ett högt BMI är det svårt att säga säkert. Studier kan visa samband på gruppnivå, men för en enskild individ är det komplicerat på grund av det stora antalet gener som är involverade. Att undersöka familjehistorien kan ge viss vägledning, men det är också viktigt att komma ihåg att yttre faktorer har en betydande påverkan.

Framöver planerar Ida Karlsson och hennes forskargrupp att undersöka hur individer med övervikt, orsakad av genetiska faktorer eller livsstilsfaktorer, skiljer sig när det gäller blodsocker, kolesterol och inflammationsmarkörer. Denna fortsatta forskning kan bidra till en djupare förståelse för sambandet mellan gener, fetma och dess konsekvenser för hälsan.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: