Ange ditt sökord

Känner du till skillnaderna mellan fysioterapeut, naprapat och kiropraktor? I artikeln beskrivs likheter och olikheter mellan de olika yrkena inom manuell terapi. Foto: Getty Images

Känner du till skillnaderna mellan fysioterapeut, naprapat och kiropraktor? I artikeln beskrivs likheter och olikheter mellan de olika yrkena inom manuell terapi. Foto: Getty Images

Vad är skillnaden mellan en naprapat, kiropraktor och fysioterapeut?

Känner du till att de olika professionerna inom manuell terapi har olika inriktningar och behandlingsmetoder? När man söker efter hjälp för värk i muskler eller leder är det inte alltid lätt att veta vilken typ av terapeut man ska vända sig till.

Annons:

Det finns flera olika yrkesgrupper som arbetar med att behandla muskler och leder. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad som skiljer fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer åt och vad man kan förvänta sig av deras behandlingar.

Fysioterapeut

En sjukgymnast/fysioterapeut arbetar med rehabilitering vid problem eller smärta i rörelseapparaten men även vid sjukdomar eller skador i nervsystemet, cirkulationssystemet och andningsorganen. Fysioterapeuter använder ofta träning, manuell terapi och andra tekniker som elektroterapi och hydroterapi för att behandla sina patienter.

De kan använda olika tekniker som exempelvis TENS (elektrisk nervstimulering), ultraljud och stötvågsbehandling. Fysioterapeuter kan ha vidareutbildning i OMT steg 1–3 (Ortopedisk manuell terapi). Vid framförallt OMT steg 3 kan de göra ledjusteringar i ryggraden på samma sätt som en naprapat och kiropraktor.

Tidigare kallades yrket sjukgymnast, men sedan januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Fysioterapeut är den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Fysioterapeutprogrammet är en grundutbildning på universitet. Teoretiska studier varvas med utbildning och praktik förlagd ute i klinisk verksamhet. Fysioterapeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på universitet och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

En man får TENS-behandling i nacken

TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering, och är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta.

Naprapat

Ordet naprapati betyder ”att korrigera orsak till lidande”, och ordet är en sammanslagning av tjeckiskans ”napravit” (att korrigera) och grekiskans ”pathos” (lidande).

En naprapat fokuserar på att behandla smärta och dysfunktion i muskler och leder genom att använda manuell terapi, träning och ergonomisk rådgivning. Naprapater behandlar vanligtvis problem i rygg, nacke, axlar, höfter och knän. Ofta ges ledjustering, mobilisering, triggerpunktsbehandling, dry needling (muskelakupunktur) samt rådgivning och förevisning av rehabiliterande övningar. Allt fler naprapater erbjuder också undersökning med ultraljud samt stötvågsbehandling.

Naprapater anser att funktionsrelaterade besvär och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen främst kan härledas till förkortningar, spänningstillstånd och ärrvävnad i bind- och stödjevävnad samt dessa förändringars påverkan på muskler och nerver. Bind- och stödjevävnad finns i hela kroppen i form av exempelvis senor, ligament, fascia, ledkapslar, diskar och ledbrosk.

Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Kiropraktor

En kiropraktor använder också manuell terapi för att behandla smärta och dysfunktion i muskler och leder. Namnet kiropraktor kommer från ”chiro” (med händerna) och ”practic” (att göra).

Kiropraktorer fokuserar ofta på att behandla ryggbesvär genom att justera ryggraden och förbättra rörligheten i leder.  Ryggskott, ischias, whiplashskador, smärta i axlar och nacke, domningar i armar, ben och höfter är några av de områden som kiropraktorn kan bedöma, behandla och vägleda kring.

Utöver ledjusteringar i ryggen förevisar också en kiropraktor olika övningar samt ger råd. Utbildningen till kiropraktor är fem år och är legitimationsgrundande. I Sverige ges utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Det är inte en högskoleutbildning men den ger rätt till svensk legitimation. Vissa kiropraktorer har dock studerat på utländska universitet (England, Danmark) där man har högskoleutbildning och tar examen.

Hur avgör man vilken typ av behandling som är lämplig för en viss person?

Det är viktigt att notera att det kan finnas viss överlappning mellan dessa yrkesroller och deras behandlingsmetoder. Det är också vanligt att behandlingarna skräddarsys efter patientens individuella behov och hälsotillstånd.

För att avgöra vilken typ av behandling som är lämplig för en viss person är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer. Först och främst är det viktigt att fastställa den specifika hälsoproblematiken och dess omfattning. En annan viktig faktor att överväga är patientens tidigare medicinska historia, nuvarande medicinering och eventuella allergier. Det är också viktigt att ta hänsyn till patientens ålder, livsstil och eventuella andra hälsoproblem.

När man väljer behandling bör man också överväga patientens preferenser och förväntningar. En lämplig behandling är en som patienten är bekväm med och som passar deras livsstil.

Behöver man en remiss för att få behandling av en naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut?

I Sverige behöver man normalt sett inte en remiss för att få behandling av en naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut. Dessa yrkesgrupper är primärvårdsaktörer och man kan söka vård direkt hos dem utan att behöva gå via en läkare först.

Det finns dock vissa undantag där man kan behöva en remiss för att få behandling av en specialiserad fysioterapeut. Exempel på detta är  om man har en specifik sjukdom eller skada som kräver specialiserad vård eller om man behöver få behandling på en fysioterapimottagning på ett sjukhus.

Det är alltid bäst att kontrollera med den specifika vårdenheten eller mottagningen om de har några specifika krav på remiss eller annan dokumentation innan man bokar en behandling.

Är naprapati, kiropraktik och fysioterapi säkra och effektiva behandlingar?

Naprapati, kiropraktik och fysioterapi är alla säkra och effektiva behandlingsmetoder för olika typer av smärta och rörelsebegränsningar. Varje behandlingsmetod har sina egna fördelar och kan användas för att behandla olika typer av åkommor. Det är dock viktigt att välja en utbildad och licensierad terapeut för att garantera en säker och effektiv behandling.

Det är också viktigt att kommunicera med din terapeut om din medicinska historia och eventuella allergier eller tidigare skador för att säkerställa att behandlingen är anpassad efter dina individuella behov. Om du är osäker på vilken behandlingsmetod som är bäst för dig bör du rådgöra med din läkare eller annan medicinsk expert.

När du har valt din terapeut och behandlingsform är det viktigt att du är öppen och ärlig om dina behov och hälsotillstånd. Detta hjälper terapeuten att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd för just dig och dina behov. Genom att följa terapeutens råd och riktlinjer kan du bidra till att uppnå de bästa möjliga resultaten och få den hjälp du behöver för att förbättra din hälsa och livskvalitet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: