Ange ditt sökord

Ny forskning visar att olika vaccin har olika effekt och att vaccinen generellt skyddar mot insjuknande i svår covid-19. Foto: Shutterstock

Ny forskning visar att olika vaccin har olika effekt och att vaccinen generellt skyddar mot insjuknande i svår covid-19. Foto: Shutterstock

Vaccinets skydd mot covid-19

Ny forskning pekar mot att vaccinets skydd mot att insjukna i covid-19 avtar successivt efter ett antal månader, beroende på vaccintyp. Däremot behålls skyddet mot att bli svårt sjuk bättre över tid.

Annons:

En studie från Umeå universitet har efter ytterligare analyser kunnat visa ett mer tydligt resultat kring att vaccin ger ett generellt bättre skydd mot svår sjukdom, men att skyddet mot att insjukna avtar snabbare. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

– Den dåliga nyheten är att skyddet mot att bli smittad i princip verkar vara borta sju månader efter andra dosen. Den goda nyheten är att skyddet mot att behöva sjukhusvård och riskera att avlida bibehålls betydligt längre. Vaccination är alltså i vilket fall mycket klokt och viktigt, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Studien innefattar analys av omkring 1,7 miljoner personer men har även bekräftats genom analyser i en så stor grupp som 4 miljoner personer. Det är en observationsstudie med data från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

Bäst skydd en månad efter andra dosen

Slutsatsen av studierna är att skyddet mot en infektion oavsett allvarlighetsgrad avtar gradvis efter att ha nått sin höjdpunkt en månad efter den andra dosen. Efter sex månader var det kvarvarandet skyddet mot att insjukna 29 procent efter två doser Pfizer, och 59 procent efter två doser Moderna. För AstraZeneca sågs inget kvarvarande skydd alls efter fyra månader.

Skydd mot svår covid-19 kvarstår

När det gäller allvarliga infektioner med risk för att personen behöver läggas in på sjukhus eller dör inom 30 dagar, bibehålls skyddet bättre.

Skyddet mot allvarlig sjukdom var 89 procent en månad efter den andra dosen och 64 procent från fyra månader och framåt under resten av den nio månader långa uppföljningstiden i studien. Det fanns vissa tecken på att skyddet var något lägre hos de äldsta och dem med hemtjänst.

– Resultaten understryker att det var rätt att erbjuda en tredje dos. Framför allt visar resultaten att det är rätt att prioritera vaccination av de allra äldsta och sköraste, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet.

Vaccin skyddar olika länge

Den tidigare data som finns från andra länder har främst omfattat de första fyra till sex månaderna och enbart för Pfizers vaccin.

– Det som den här studien bidrar med är att vi haft en längre uppföljningstid och att vi kunnat undersöka hur väl skyddet håller i sig beroende på vaccintyp. Styrkorna är att vi gjort detta i ett populationsbaserat material baserat på hela den svenska befolkningen, vilket ökar möjligheten att generalisera resultaten till andra länder med liknande befolkningsstruktur som Sverige, säger Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa och medförfattare till studien.

Annons:

Källor:

Umeå universitet

thelancet.com

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: