Ange ditt sökord

Postcovid-symtom kan vara långvariga och inkludera trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration. Foto: Getty Images

Postcovid-symtom kan vara långvariga och inkludera trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration. Foto: Getty Images

Vaccination minskar risken för postcovid

En nyligen publicerad studie vid Göteborgs universitet har funnit att personer som har vaccinerat sig mot covid-19 löper en betydligt lägre risk för att utveckla postcovid-symtom efter att ha smittats av viruset. Forskarna betonar att detta resultat understryker vikten av att öka vaccinationsgraden för att minska det mänskliga lidandet och minska belastningen på vården.

Annons:

Studie om postcovid

Studien publicerades i tidskriften BMJ och omfattade alla registrerade fall av vuxna som först smittades av covid-19 mellan den 27 december 2020 och den 9 februari 2022 i de två största regionerna i Sverige, Stockholm och Västra Götaland. Totalt inkluderades 589 722 personer som följdes upp med hjälp av registerdata.

Av dessa personer hade 51 procent tagit en eller flera doser av covid-19-vaccinet före de smittades, medan de återstående 49 procenten var ovaccinerade vid tiden för sin första covidinfektion.

Signifikant skillnad i risk för postcovid

Resultaten var tydliga och visade att personer som var vaccinerade hade en mycket lägre risk för att utveckla postcovid-symtom. I gruppen av vaccinerade diagnostiserades endast 0,4 procent med postcovid under uppföljningsperioden fram till november 2022. I gruppen av ovaccinerade var den motsvarande siffran 1,4 procent.

Efter att ha justerat för faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, den aktuella varianten av viruset, andra underliggande sjukdomar (till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i luftvägarna och psykiatriska sjukdomar) samt antalet vårdkontakter under 2019, fann forskarna att vaccination minskade risken för postcovid med hela 58 procent jämfört med ovaccinerade.

Dosberoende effekt av vaccination

Intressant nog visade studien att sambandet mellan vaccination och risk för postcovid var dosberoende. Personen som hade fått en dos av vaccinet innan de smittades hade 21 procent lägre risk för postcovid jämfört med ovaccinerade. Vid två doser minskade risken med 59 procent, och vid tre doser var risken reducerad med hela 73 procent.

Andra faktorer som påverkar skyddet mot postcovid

Skyddet mot postcovid var något starkare hos personer i åldersgruppen 55-64 år jämfört med andra åldersgrupper och hos män jämfört med kvinnor. Skyddet var också mer effektivt om det hade gått kort tid sedan den senaste vaccinationen före insjuknandet i covid-19. Det fanns dock inga betydande skillnader i skyddsnivån mellan olika vaccintyper, och flera doser av samma vaccin (AstraZeneca, Pfizer eller Moderna) erbjöd likvärdigt skydd.

Sammanfattning och vikten av vaccination

Resultaten från denna studie ger starkt stöd för kopplingen mellan vaccination mot covid-19 och minskad risk för att utveckla postcovid-symtom. Dessutom visar studien att fler doser ger bättre skydd, vilket understryker vikten av att upprätthålla en hög vaccinationsgrad och följa vaccinationsrekommendationerna.

Postcovid-symtom kan vara långvariga och inkludera trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration. Även om diagnosen postcovid inte är helt definierad, är det tydligt att dessa symtom kan vara mycket påfrestande för de drabbade. Forskarna rekommenderar fortsatta studier för att utvärdera om ytterligare doser av vaccinet ger ökat skydd över tid mot postcovid som en komplikation av covid-19-infektion.

Läs om mRNA-vaccin.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: