Ange ditt sökord

Vårdtiden på sjukhusen har blivit kortare

Vårdtiden på sjukhusen har blivit kortare

Inom somatisk slutenvård (exklusive geratrik och psykiatri) har medelvårdstiden sjunkit till 4,3 dagar per vårdtillfälle 2010 jämfört med 5 dagar 1998.

Annons:

Det visar den nya analysen som Socialstyrelsen har gjort genom att jämföra data från patientregistret. 

Vården skiljer sig markant

Graden av poliklinisering, det vill säga hur mycket av vården som utförs i dagkirurgi jämfört med slutenvård, skiljer sig markant åt mellan landstingen. Flest dagkirurgiska besök i förhållande till vårdtillfällen i slutenvård har Blekinge, Stockholm och Värmland i nämnd ordning. Här nedan finns några fler viktiga delar man fann ifrån analysen. 

  • Att skillnaden i antalet diagnoser per vårdtillfälle har ett spann från knappt 1 till nästan 6 diagnoser per vårdtillfälle på sjukhusnivå. Det genomsnittliga diagnosvärdet var 2,8 diagnoser per vårdtillfälle. 
  • Tre fjärdedelar av sjukhuset har kodat två eller fler diagnoser per tillfälle 2010.
  • De vanligaste dagkirurgiska besöken 2010 var hudingrepp och kataraktoperationer (ex grå starr).
  • Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 17 procent av samtliga vårdtillfällen och är därmed den största organspecifika gruppen. Därefter följt av rörelseorganens sjukdomar och sjukdomar i matsmältningsorganen med cirka 11 procent vardera. 

Källa: Socialstyrelsen.se 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: