Trombocytopeni (brist på blodplättar)

Trombocytopeni (brist på blodplättar)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-07-17
Författare: Stefan Nordström

Trombocytopeni är ett tillstånd som innebär att man av någon orsak har brist på blodplättar (trombocyter). Det tydligaste tecknet på trombocytopeni är att det är lättare att få blödningar.

Blodplättar är en typ av blodkropp, eller snarare en del av en annan cell. Blodkroppar är celler och celldelar som rör sig fritt i blodet när det färdas i kroppen. Det finns tre olika typer av blodkroppar: röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Blodplättarna är mycket mindre än de andra blodkropparna. De är egentligen bara en del av en större typ av cell som kallas för megakarocyter. Endast en liten del av blodkropparna i blodet är blodplättar.

Blodplättarnas huvudsakliga uppgift i kroppen är att hejda blödningar i kroppens blodkärl. Blodplättar stoppar blödningar genom att täppa igen sår. Ganska många av de som har brist på blodplättar har så måttlig brist att det inte ger några märkbara symtom.

Symtom på trombocytopeni

Man brukar inte få några symtom vid måttlig trombocytopeni. Symtomen ökar dock i den takt man får brist på trombocyter. Ofta brukar man istället få kraftigare symtom från tillståndet som orsakar bristen på blodplättar. När man får så allvarlig trombocytopeni att det ger symtom handlar det t ex om:

  • Lättare att få blåmärken
  • Lättare att börja blöda näsblod
  • Kraftigare blödningar än normalt vid t ex tandborstning
  • Blödningar ifrån tarmen (i vissa fall)

Orsaker till trombocytopeni

Några orsaker till trombocytopeni är:

  • Minskad produktion av blodplättar i benmärgen
  • ITP, en autoimmun sjukdom som gör att kroppen förstör sina trombocyter
  • Förstorad mjälte
  • Läkemedel
  • Andra sjukdomar som leder till minskad mängd trombocyter i blodet

Orsakerna brukar delas upp i faktorer som leder till minskad produktion av blodkroppar och faktorer som minskar de blodkroppar som finns i blodet.

Undersökning och diagnos

Man kan mäta antalet blodplättar i blodet genom ett så kallat trombocyttest. Trombcyttestet ingår i en komplett blodstatus (FBC), en serie tester som är vanliga när man utför en fullständig hälsoundersökning. Om undersökningen fastställer att du har brist på blodplättar görs en mer omfattande undersökning för att hitta orsaken.

Behandling av trombocytopeni

I vissa fall kan bristen på blodplättar gå över av sig själv. Andra gånger behöver man olika typer av behandling. Behandlingen av trombocytopeni beror på den underliggande orsaken till bristen på blodplättar. Kortison är en vanlig behandling. Vid akuta tillstånd kan man behöva tillföra blodplättar direkt in i blodet genom en så kallad trombocyttransfusion. Om man lider av brist på blodplättar ska man inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra.

När bör man söka vård?

Sök vård hos en läkare vid blödningar som du upplever som onormala.

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress