Ange ditt sökord

Fler äldre har haft klagomål på vården under 2020. Foto: Shutterstock

Fler äldre har haft klagomål på vården under 2020. Foto: Shutterstock

Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården

Sveriges 21 patientnämnder har sammanställt en rapport om de inkomna klagomålen från patienter under pandemiåret 2020, som en del av hälso- och sjukvårdens kvalitets - och utvecklingsarbete.

Annons:

Under förra året tog patientnämnderna emot 3337 klagomål relaterade till Covid-19, vilket utgjorde 10 % av samtliga klagomål. Totalt sett minskade antalet inkomna klagomål med 8 % i samband med pandemin jämfört med tidigare år. Rapportens författare resonerar kring att patienter möjligen har haft förståelse för förändringar och omprioriteringar i vården.

Klagomålen handlade framför allt om:

  • Nekad, inställd eller framflyttad vård.
  • Rädsla för att smittas i samband med hälso- och sjukvårdsbesök.
  • Minskad möjlighet för anhöriga att närvara och ge stöd.
  • I vissa fall bristfällig vård vid Covid-19.
  • Sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin.

Patientnämndens uppdrag är att ta emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående avseende offentligt finansierad hälso- och sjukvård i regioner och kommuner, samt viss tandvård. Dessa ska bidra till kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och anpassning av sjukvården efter patienternas behov.

Fler klagomål från äldre

En fjärdedel av klagomålen om Covid-19 rör patienter över 70 år, en grupp som inte tidigare har klagat i denna utsträckning på vården. Flest synpunkter lämnades inom somatisk specialistvård, det vill säga hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården

Ibland har patienter och anhöriga i samband med klagomål kommit med förbättringsförslag. Dessa har bland annat handlat om scanning av ID-handling för att slippa trycka på pekskärmar, digital närvaro av anhörig, instruktioner vid egenprovtagning på flera språk, möjlighet att låna hem medicinsk utrustning för egenkontroll, särskilda öppettider för riskgrupper, samtalsstöd för efterlevande mm.

”Varje klagomål från patient eller anhörig är en berättelse med viktig kunskap om hur vi kan utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det är därför dessa sammanställningar är så viktiga”, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef på Patientnämnden i Region Stockholm.

Här kan du läsa hela rapporten.

Annons:

Källor:

Pandemin och patienterna – klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: