Ange ditt sökord

Ny finsk studie visar att rätt kost, motion och minnesträning kan förebygga försvagad tanke- och minnesfunktion. Foto: Shutterstock

Ny finsk studie visar att rätt kost, motion och minnesträning kan förebygga försvagad tanke- och minnesfunktion. Foto: Shutterstock

Träning och rätt kost kan förebygga minnesstörningar

Med aktiva åtgärder kan minnesstörningar förebyggas hos äldre personer som har stor risk att utveckla demens. I en nyligen genomförd studie från Finland syntes tydliga skillnader redan efter två år.

Annons:

Dessa aktiva åtgärder bestod av nordiska kostrekommendationer, träningsprogram och minnesträning. Deltagarna fick också regelbunden utvärdering av risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Nöjda testdeltagare

Trots de goda upptäckterna är det inget som garanterar att det i slutändan är färre som drabbas av demens och Alzheimers sjukdom. Men Mia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, gläds över resultatet och menar att aktiva åtgärder åtminstone kan försena förloppet.

Deltagarna har också uttryck positiva åsikter och flera säger att de har märkt skillnad, att de minns mer och är bättre på att koncentrera sig.

En kontrollgrupp och en interventionsgrupp

Totalt följde finska forskare 1260 personer i åldrarna 60 till 77, varav alla bedömdes ha stor risk att utveckla demens. Deltagarna delades slumpvis in i två grupper, en kontrollgrupp som fick allmänna hälsoråd och en interventionsgrupp som fick utförliga kostråd, motion och träning av minnet, så kallad hjärngymnastik.

Hjärngymnastiken bestod av ett datorprogram utformat för minnesträning. Varje vecka fick gruppen lösa 2-3 uppgifter som bland annat tränade deras arbetsminne, snabbhet och planeringsförmåga.

Redan efter två år kunde forskarna se tydliga skillnader hos de båda grupperna. Deras mentala funktion sattes då på prov med hjälp av ett standardtest av frågor. Utifrån dessa frågor kunde deltagarnas mentala förmågor uppskattas.

Stora skillnader mellan grupperna

I kontrollgruppen var det 31 procent högre risk att drabbas av försvagad minnes- och tankefunktion än i interventionsgruppen. Delar av testet visade till och med en ännu större skillnad. Där kan till exempel nämnas att interventionsgruppen hade 83 procents bättre resultat än kontrollgruppen för hur hjärnan organiserar och reglerar tankeprocesser. Deras processhastighet var också 150 procent högre.

Därav kunde forskarna dra slutsatsen att rätt kost, motion och hjärngymnastik tycks bromsa risken att drabbas av minnesstörningar för dessa människor.  

Uppföljning i fem år till 

Detta är den första randomiserade och kontrollerade studien på området, som nu publiceras i The Lancet. Dess effekter var inget som forskarna förutsåg när de påbörjade studien. Tvärtom var de ganska osäkra då, men är desto gladare nu med så goda resultat efter så kort tid.

Men studien tar inte slut här, Mia Kivipelto och hennes forskargrupp kommer att fortsätta följa deltagarna i minst fem år till. Då kommer de att studera om de aktiva åtgärderna faktiskt har några effekter på utvecklingen av demens och Alzheimers sjukdom. Till Dagens Medicin säger Mia Kivipelto att de har en spännande tid framför sig med flera spår att följa upp. 

 
Annons:

Källor:

Dagens Medicin, SVT

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: