Ange ditt sökord

Tjejer mer missnöjda än killar med sin kropp

Tjejer mer missnöjda än killar med sin kropp

Vikthets och utseendehets. Medierna pushar för nya bantningskurer och visar bilder på pinnsmala kändisar. Inte är det då konstigt att unga tjejer pressas in i en mall, där det inte finns något större utrymme för flexibilitet. 

Annons:

Generellt sett är missnöjet med kroppen större bland gymnasietjejerna än vad det är för jämnåriga killar. Enda gruppen där kroppsuppfattningen är likvärdig mellan könen är den bland de underviktiga. Det framgick i den studie som Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, genomförde på drygt 5000 gymnasieelever i Göteborg.

Studien visar också att det kan finnas ett invecklat samband mellan fetma och hur unga uppfattar sin kropp. Eleverna som deltog gick sista året på gymnasiet och de studerades i syfte att förstå vilka könsskillnader som finns gällande kroppens utseende, samt vilken inverkan vikten har för den egna kroppsuppfattningen.

Enkätfrågor om kroppsuppfattning

Först fick gymnasieeleverna väga och mäta sig. Därefter fick de fylla i en enkät bestående av frågor rörande kroppsuppfattning. Svaren omvandlades till en skala där 100 motsvarade den mest positiva kroppsuppfattningen. Mest nöjda med sin kropp var de tjejer som var under- eller normalviktiga. Deras medelvärde hamnade på 70, medan överviktiga tjejer fick 57 och tjejer med fetma 43. Man kan därför se en betydande skillnad i missnöje mellan dessa tjejer. 

Egentligen är det inte så konstigt med tanke på hur idealbilden av en tjej framställs. Enligt normen är det smal man ska vara och med det blir man vacker. Det är ett osunt kroppsideal och konsekvensen är att unga tjejer känner en press att de måste se ut på ett visst sätt. Då går det ganska lätt att bli missnöjd med sin kropp, säger doktoranden Ebba Brann som analyserar studien.

Annorlunda resultat bland killar

Bland killarna såg resultatet lite annorlunda ut. Där var det de med normalvikt som ansåg sig mest nöjda, med 78 på skalan. Så långt är det lika mellan könen, men näst mest nöja med sin kropp var de killar som led av övervikt (74 på skalan). 

Det förklarar Ebba Brann som att killarna verkar har en högre tolerans vad gäller synen på kroppen. De tycks helt enkelt inte bli lika missnöjda som tjejerna. 

Bland unga med fetma, det vill säga ett BMI över 30, fanns det stora könsskillnader. Som tidigare nämnt snittade tjejerna låga 43 på skalan. Hos killarna var däremot genomsnittet 64. Det förefaller alltså som så att unga tjejer är mycket missnöjda vid både övervikt och fetma, medan killarna kan känna sig tillfreds med sin kropp trots fetma. 

Nöjda killar

Killarna har en mer positiv kroppsuppfattning än vad tjejerna har, något som medelvärdet för alla ungdomar i undersökningen visade. 

I studien var det ungefär var sjätte elev om var överviktig eller led av fetma. Ebba Brann påpekar dock att antalet kan vara för lågt i och med att många av de elever som valde att inte vara delaktiga kan ha avstått på grund av just övervikt eller fetma. 

Det gör däremot inte resultaten mindre viktiga; de är fortfarande viktiga för att kunna utforma ett hälsobudskap som unga kan ta till sig. Om vi ska kunna motivera ungdomarna till en bättre livsstil måste vi veta hur vikten relaterar till den egna kroppsuppfattningen, menar Ebba Brann.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: