Ange ditt sökord

Tarmflorans sammansättning tidigt i livet viktigt för immunsystemet

Tarmflorans sammansättning tidigt i livet viktigt för immunsystemet

Fler barn blir allergiska, något man vill mena beror på att immunsystemet stöter på för få bakterier under uppväxten. Detta är en hypotes forskarna har haft svårt för att belägga vetenskapligt.

Annons:

Nu visar forskning från Linköpings universitet att en stor mångfald och variationer i tarmbakterierna skyddar barn mot allergier. 

Får tarmfloran från omgivningen

Barn får sin tarmflora från omgivningen och Thomas Abrahamsson, barnöverläkare och forskare, tror att barn i vårt samhälle utsätts för lite för bakterier som behövs för att bygga upp immunsystemet. 

De studier man nu genomfört stärker den teorin, något som forskarna tidigare anat. Det handlar om att variationen och mångfalden har en stor betydelse för allergiutvecklingen hos spädbarn. 

Nya samband slås fast

Genom DNA-baserad teknik har man nu kunnat slå fast dessa samband mer tydligt än tidigare. Det innebär i sin tur att den mikrobiologiska kartan kan komma att ritas om.

Analyserna gjordes på avföringsprover från 40 barn – 20 barn med böjveckseksem och allergi mot födoämnen jämfördes med 20 barn utan symtom. Sedan samkörde man resultatet för att bestämma vilka bakteriesläkten som fanns i proverna.

Proteobakterier och bakteroides

I resultatet såg man att det fanns betydligt fler typer av bakterier hos de friska barnen jämfört med de barn som kom att utveckla allergier. Särskilt två bakterier skilde sig åt, proteobakterier och bakteroides. Proteobakterier kopplas till skydd mot allergi och förekommer ofta hos barn som vuxit upp på bondgårdar i närhet av boskap. Bakteroides har forskare sett visat sig motverka inflammationer.

Man såg även att bifidadobakterier som används som kosttillskott förekom riktligt – man kunde dock inte belägga att denna bakterie hade någon faktiskt skyddande effekt. 

Första veckorna viktiga

Den sammansättning som barnets tarmflora får under de första levnadsveckorna tror forskarna är viktigast för immunsystemet. Bristen på stimulans av olika bakterier kan leda till att immunsystemet överreagerar mot helt ofarliga ämnen i såväl omgivning som i födoämnen. 

Man har även sett att barn som utvecklat allergi löper högre risk att i skolåldern drabbas av någon form av astma.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: