Studie: Välling kan öka risken för övervikt

Studie: Välling kan öka risken för övervikt

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-04-16
Författare: Anders Åker

Välling kan öka risken för övervikt och nu menar experter att man ska börja fundera på hur vällingen faktiskt används.

Det är forskare på Sahglrenska akademin vid Göteborgs universitet som har sett att risken för övervikt hos femåriga barn är nästan dubbelt så stor om de vid tolv månaders ålder drack välling varje dag.

Uppföljningsstudie

Den nu aktuella studien är en uppföljningsstudie där den tidigare studien visade att välling vid sex månaders ålder kan kopplas till högt BMI (kroppsmasseindex) när barnen uppnått ett års ålder respektive ett och ett halvt. Det är samma grupp barn som nu flera år senare ingår i de studieresultat forskarna nu presenterat.

I uppföljningsstudien ingår 1 870 barn och uppgifterna om barnen är hämtade ur en hälso- och tillväxtstudie på barn i Halland. Barnens längd och vikt har registrerats av barnhälsovården och iInformationen om vad de ätit och druckit kommer från föräldrarna.

Flera olika riskfaktorer

Bland femåringarna hade 11,6 procent övervikt och 2,3 procent fetma. Risken för övervikt eller fetma visade sig vara i det närmaste fördubblad (faktor 1,94) om barnen druckit välling vid tolv månaders ålder. Denna riskökning var oberoende av andra faktorer.

– Välling är i sig är inte dåligt, men däremot sättet den används på. Problemet är när vällingen inte ses som en måltid utan som något extra som ges utöver annan kost, säger Bernt Alm, docent i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Exempel på andra förhållanden som ökade sannolikheten för övervikt var om föräldrarna hade låg utbildningsnivå, om de rökte och om det fanns en historik av fetma i familjen. Ärftligheten var den enskilt starkaste faktorn.

Överväga att inte använda välling

I Sverige är det vanligt att barn från sex månaders ålder dricker välling, en till fem gånger per dag. I den aktuella studien var det 85 procent av barnen som vid tolv månaders ålder hade fått välling varje dag. Vällingen utgörs av mjölk och mjöl, och ligger näringsmässigt nära gröt. Välling är normalt berikad med vitaminer och mineraler. Liknande produkter finns på andra håll i världen, men är inte lika vanliga.

– Välling är näringsriktigt och bra och har använts under hundratals år i Sverige. Att sluta med välling är ingen universallösning, men om barnet till exempel har andra risker för övervikt, såsom ärftlighet, kanske man ska fundera på att inte använda välling, säger Bernt Alm.

Veckans fråga

Brukar du rengöra din mobil och/eller ditt mobilskal?

Rengör båda regelbundet
18% (47 röster)
Rengör min mobil regelbundet
14% (35 röster)
Rengör mitt mobilskal regelbundet
4% (10 röster)
Det händer
24% (60 röster)
Sällan
20% (52 röster)
Aldrig
18% (47 röster)
Osäker/Vet ej
2% (4 röster)
Totalt antal röster: 255

Nyhetsbrev

E-postadress