Ange ditt sökord

En stor svensk studie bekräftar att övervikt kan vara bättre än normalvikt för hjärtsviktpatienter. Forskarna poängterar dock att det inte innebär att det är bra att gå upp i vikt om man har hjärtsvikt eller att man inte behöver leva hälsosamt. Foto: Getty Images

En stor svensk studie bekräftar att övervikt kan vara bättre än normalvikt för hjärtsviktpatienter. Forskarna poängterar dock att det inte innebär att det är bra att gå upp i vikt om man har hjärtsvikt eller att man inte behöver leva hälsosamt. Foto: Getty Images

Studie bekräftar obesitasparadox vid hjärtsvikt

En ny forskningsstudie från Sverige visar att övervikt eller obesitas (kraftig övervikt) kan vara kopplat till bättre överlevnad för personer med hjärtsvikt. Forskarna undersökte nästan 70 000 svenska personer med hjärtsvikt. De upptäckte att även om övervikt och obesitas normalt anses öka risken för sjukdom, så verkade dessa patienter klara sig bättre än de som var normalviktiga eller underviktiga.

Annons:

Forskarna, ledda av Giulia Ferrannini, en specialistläkare och forskare, analyserade data från en lång tidsperiod, från år 2000 till 2021. De granskade information om personernas vänsterkammarfunktion i hjärtat och använde BMI (kroppsmasseindex) för att bedöma övervikt.

Överviktiga med hjärtsvikt hade bättre chans att överleva

Forskningsresultaten visade att personer med övervikt eller obesitas hade bättre chans att överleva jämfört med de som hade normalvikt eller var underviktiga, upp till en viss gräns för BMI. Enligt vanligen använda BMI-klasser var överlevnaden bättre för överviktiga och obesa patienter ända upp till ett BMI på 40, jämfört med normalviktiga och underviktiga, med BMI under 25. Resultaten är justerade för olika faktorer som ålder, kön, symtomklass av hjärtsvikt och förekomst av högt blodtryck och diabetes.

Eventuellt allvarligare hjärtsvikt hos normalviktiga

Forskarna funderade på varför detta paradoxala resultat uppstår. En tanke är att personer med normalvikt eller undervikt kanske hade allvarligare hjärtsvikt från början, vilket gjorde att de hade lägre vikt. Det är även möjligt att överviktiga personer bättre utnyttjar sina kroppsliga reserver när de blir sjuka, och detta på något sätt kan skydda dem.

Forskarna är noga med att påpeka att det inte innebär att det är bra att gå upp i vikt om man har hjärtsvikt eller att man inte behöver leva hälsosamt. De vill fortsätta studera detta ämne och undersöka andra sätt att mäta övervikt än bara BMI. De vill också titta på hur bra patienterna klarar sin vardag och hur allvarligt sjuka de är för att förstå dessa samband bättre.

Läs om hjärtsvikt.

Läs om övervikt och fetma.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: