SR - sänkan

SR - sänkan

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-07-15
Uppdaterad: 2015-08-05
Författare: Rickard Lagerqvist - specialist allmänmedicin

Sänkan (SR) mäter hur snabbt röda blodkroppar (erytrocyter) sjunker i ett provrör på en timme.

När inflammation förekommer i kroppen får vissa proteiner de röda blodkropparna att klumpa ihop sig och de faller snabbare än normalt till botten av röret.

Sänkan görs tillsammans med andra tester

Det finns många möjliga orsaker till en hög sedimentationshastighet. Av denna anledning görs sänkan tillsammans med andra tester för att bekräfta en diagnos.

Sedan en diagnos väl ställts kan sänkan göras för att hjälpa till att kontrollera sjukdomen eller se hur väl behandlingen fungerar.

Därför tas sänkan

Sänkan tas för att ta reda på om inflammation eller infektion finns i kroppen, kontrollera utvecklingen av en sjukdom, eller se hur väl en behandling fungerar. Även om vissa sjukdomar nästan alltid orsakar en hög sänka kan testet inte användas ensamt för att identifiera en viss sjukdom. Resultat från en sänka vägs ihop med dina symptom, andra testresultat, och medicinsk information.

Vissa sjukdomar som orsakar inflammation ökar inte sänkan, så en normal sänka kan inte alltid utesluta en sjukdom.

Om jag har ett lågt värde – vad kan det bero på?

Låga värden kan orsakas av höga blodsockernivåer, polycytemi, sickle-cell-anemi eller svår leversjukdom.

Om jag har ett högt värde – vad kan det bero på?

Höga sedimenteringshastigheter kan orsakas av autoimmuna sjukdomar, cancer, kronisk njursjukdom, infektioner, lunginflammation, inflammatoriska sjukdomar, blindtarmsinflammation, inflammation i leder och blodkärl, inflammation i sköldkörteln (Graves sjukdom) eller graviditet.

Vilka andra faktorer kan påverka analysvärdet?

Under vissa omständigheter är det svårt att avläsa värdet på rätt sätt. Många läkemedel kan förändra resultaten av detta test.

Tala därför med din läkare om alla receptfria och receptbelagda läkemedel du tar.

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress