Ange ditt sökord

Låg elektrisk spänning hjälper cellerna och ger snabbare läkning vid exempelvis diabetessår. Foto: Getty Images

Låg elektrisk spänning hjälper cellerna och ger snabbare läkning vid exempelvis diabetessår. Foto: Getty Images

Snabbare sårläkning med svag elstöt

En studie visar att sår kan läka mycket snabbare med hjälp av elektrisk stimulering av hudceller. Detta är en viktig insikt då långvariga sår kan få allvarliga konsekvenser för diabetiker och äldre.

Annons:

De flesta klarar av ett litet sår utan allvarliga komplikationer. Det finns dock vissa vanliga diagnoser som har försämrad sårläkningsförmåga, exempelvis diabetessjukdom, ryggmärgsskada eller vid nedsatt blodcirkulation. Detta ger förhöjd risk för infektion och långvariga, kroniska sår som på lång sikt till och med kan ge så pass allvarliga och akuta konsekvenser som amputation.

Sår läker tre gånger så snabbt

Forskare vid Chalmers och Freiburgs universitet i Tyskland har utvecklat en metod som ger snabbare läkningsprocess, tack vare elektrisk stimulering. Forskaren Maria Asplund vid Chalmers tekniska högskola menar att kroniska sår är ett stort samhällsproblem som behöver uppmärksammas. Därmed är det oerhört positivt att man nu hittat ett sätt att få sår att läka upp till tre gånger så snabbt. Detta kan minska lidandet för personer med sår som inte läker.

Elektricitet kan styra hudcellerna till snabbare sårläkning

Forskningen bygger på hypotesen att elektrisk stimulering av skadad hud kan läka sår. Bakgrunden är att hudceller är elektrotaktiska där de ”vandrar” i elektriska fält. Om ett elektriskt fält läggs på en laboratorieskål med hudceller kommer cellerna att börja röra sig åt samma håll, i stället för att röra sig slumpmässigt.

Nu har forskare använt denna kunskap för att undersöka om man genom att styra cellerna med elektricitet kan få snabbare sårläkning. Forskare har med hjälp av ett litet chip kunnat jämföra sårläkningen hos en konstruerad hud som antingen stimuleras eller inte stimuleras med elektricitet. Resultaten visade tydligt att elektrisk stimulering kan användas för att få snabbare sårläkning.

Forskare har utvecklat ett slags bio-chip där man har odlat hudceller som får bilda hud som man sedan skapar ett mycket litet sår i. Därefter stimulerade man såret med ett elektriskt spänningsfält varpå man kunde se att läkningen gick tre gånger snabbare jämfört med huden som fick läka utan elektrisk stimulering.

Snabbare sårläkning ger hopp för diabetespatienter

Diabetessjukdom är ett växande hälsoproblem i världen. Därför har forskargruppen även riktat in sig på sårläkning vid diabetessjukdom. I studien tittade man på diabetesmodeller av sår och undersökte om metoden skulle fungera även här.

Forskarna såg att när man simulerade diabetes hos cellerna läkte såren på chipet mycket långsamt. Med elektrisk simulering såg man att man kunde få upp hastigheten på läkningen så att diabetespåverkade cellerna nästan motsvarade friska hudceller.

Här kan du läsa mer om diabeteskomplikationer och förebyggande aktiviteter.

Låg elektriskt spänning hjälper cellerna till snabb sårläkning

I studien användes lågt spänningsfält, runt 200mV/mm, vilket inte påverkade cellerna negativt. Forskarna har utvecklat en metod som bygger på ett minimalt bio-chip där odlad konstgjord hud kan stimuleras med elektrisk spänning. Detta har studerats på ett effektivt och kontrollerat sätt. Detta gör att man kan utföra flera experiment parallellt på samma chip.

Individanpassad sårbehandling

Mer forskning på Chalmers behövs för att på sikt få ut sårläkningsprodukter till konsumenter. Det krävs forskning för att få fram effektiva produkter som stimulerar med tillräcklig elektrisk fältstyrka och på rätt sätt för individen. Målet är att kunna skanna sår så att stimuleringen kan anpassas utifrån hur det enskilda såret ser ut.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: