Ange ditt sökord

v de 450 till 500 fall av livmoderhalscancer som upptäcks varje år har kvinnorna i majoriteten av fallen inte tagit cellprov eller bara gjort det sporadiskt. Foto: Shutterstock

v de 450 till 500 fall av livmoderhalscancer som upptäcks varje år har kvinnorna i majoriteten av fallen inte tagit cellprov eller bara gjort det sporadiskt. Foto: Shutterstock

Slarv med screening ökar risken för livmoderhalscancer

Allt fler kvinnor insjuknar i livmodelshalscancer, detta trots att en majoritet av landets kvinnor deltar i de regelbundna cellprov som genomförs i syfte att förebygga sjukdomen. Oregelbundna eller uteblivna kontroller ökar risken för att drabbas av livmoderhalscancer,

Annons:

Idag beräknar man att 80 procent av landets kvinnor tar cellprov för att upptäcka cellförändringar i god tid. 

Störst risk om man inte deltar i regelbunden screening

Antalet rapporterade fall av livmoderhalscancer som har upptäckts har legat still i en lång rad av år men nu har man sett en ökning på 20 procent, det säger Jan Zedenius som är medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden till Sveriges radio. Totalt insjuknade 100 personer mellan 2014-2015.

Anledningen bakom ökningen är fortfarande okänd men vad man vet är att risken att drabbas ökar om man inte genomgår screeningen för livmoderhalscancer. Av de 450 till 500 fall av livmoderhalscancer som upptäcks varje år har kvinnorna i majoriteten av fallen inte tagit cellprov eller bara gjort det sporadiskt. Flertalet av de som avlider i livmoderhalscancer har inte deltagit i screeningen.

Ligger internationellt ett högt

Internationellt sett ligger Sverieg högt med 82 procent av kvinnorna som deltar i screeningen och antalet som har insjuknat i livmoderhalscancer har halverats de senaste decennierna. 

En orsak till ökningen menar Cancerfonden kan hänga samman med i vilken utsträckning landstingen varit effektiva när det handlar om att få kvinnor att testa sig. Många landsting når inte upp de nationella riktlinjer som gäller antalaet kvinnor som ska gå och testa sig, det säger Jan Zedenius till radion.

Vanligt hos kvinnor över 40

Livmoderhalscancer är vanligast hos kvinnor i åldrarna 40 till 45 år och över 70 år. Kvinnor som är yngre än 25 år drabbas sällan. Den vanligaste anledningen till att man får livmoderhalscancer är att man blir smittad av ett virus genom sexuella kontakter. Viruset, som kallas humant papillomvirus eller HPV, anses ligga bakom en majoritet av all livmoderhalscancer. Av de som smittas är det bara några få som får cancer, då det egna immunförsvaret bekämpar viruset så att infektionen läker ut. Men för vissa kvinnor blir det en bestående infektion som kan ge cellförändringar och leda till cancer. Man vet inte säkert varför virusinfektionen blir kronisk hos en del kvinnor, men rökning är en bidragande faktor.

Det finns flera sorters HPV och vissa av dem kan orsaka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till cancer. HPV 16 och 18 anses ligga bakom 70 procent av all livmoderhalscancer. Idag finns ett förebyggande vaccin som skyddar mot två typer detta virus: HPV16 och 18. Livmoderhalscancer utvecklas ofta långsamt. Det kan ta mellan 10 och 20 år till den utvecklade cancern. I Sverige upptäcks ofta livmoderhalscancer på ett tidigt stadium, då sjukdomen är begränsad. Det är tack vare de gynekologiska cellprovskontroller som erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 60 år. 

Annons:

Källor:

Sveriges radio, Cancerfonden

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: