Rosfeber (erysipelas)

Rosfeber (erysipelas)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-07-15
Uppdaterad: 2014-08-18
Författare: Redaktionen

Rosfeber är en akut hudinfektion som ofta orsakas av streptokockbakterier. Den visar sig i form av rodnader på framförallt ben och armar men kan även förekomma på andra kroppsdelar. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Personer i alla åldrar kan drabbas och även personer som i övrigt är helt friska. De som har störst risk att drabbas är dock äldre samt de som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Man kan även riskera att få rosfeber om man har ett ödem, kroniska bensår, har haft en blodpropp eller har opererats för till exempel bröstcancer. Det är viktigt att få behandling då sjukdomen annars kan leda till blodförgiftning.

Varför får man rosfeber?

Trots att rosfeber är smittsamt gentemot andra är det oftast så att man smittar sig själv. Det är inte ovanligt att man bär på streptokocker eller stafylokocker utanpå huden och har man ett sår kan bakterien lätt ta sig in och orsaka en infektion. Det är dock inte alltid fallet. De gånger som man har smittat sig själv med rosfeber är det svårt att avgöra hur lång tid det tar för sjukdomen att bryta ut men symtomen brukar uppträda några dygn efter att man ådragit sig en yttre skada.

Symtom på rosfeber

Insjuknande i rosfeber sker ofta snabbt och oväntat och i många fall är det första tecknet att huden blir röd, varm och ömmar vid beröring. Detta sker till en början på ett litet område för att sedan sprida sig till fler delar av kroppen på endast några timmar. Lösa vävnader är extra utsatta och rodnaderna kan vara speciellt framträdande runt ögon, kinder och öron. Infekt

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress