Ange ditt sökord

Riskbedömningen är gjord utifrån nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Foto: Shutterstock

Riskbedömningen är gjord utifrån nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Foto: Shutterstock

Riskbedömning för covid-19 i Sverige uppdaterad – inte effektivt att låta friska skolbarn stanna hemma

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av coronaviruset covid-19 i världen har Folkhälsomyndigheten gjort en ny riskbedömning. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Annons:

Den nya bedömningen sker främst mot bakgrund av att flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan.

Gör kort enkät och få veckorapport om coronavirusets spridning i Sverige!

Utgår från en 5-gradig skala

Bedömningen att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är måttlig för allmän spridning i landet, utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen WHO visar att spridningen i Kina fortsätter, men att ökningen i landet har avtagit. Förutom Kina är det framförallt i Sydkorea, Iran och norra Italien som det förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning. Mindre utbrott kring enstaka fall har även konstaterats i bland annat Tyskland och Frankrike.

Inte en prognos för framtiden

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

– Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och vi uppdaterar kontinuerligt våra bedömningar utifrån läget. Vi har beredskap för att situationen kan ändras, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

I Sverige har hittills omkring 1 000 prover analyserats varav 14 fall har varit positiva.

Ingen effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma

Folkhälsomyndigheten skriver vidare på sin hemsida att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd då det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som man hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Folkhälsomyndigheten får många frågor om skolbarn som varit i drabbade områden ska stanna hemma i fjorton dagar för säkerhets skull även om de inte har symptom men man bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn.

Väldigt få barn som insjuknat

Hittills i utbrottet har väldigt få barn rapporterats insjuknade. Omkring hälften av alla svenska skolbarn har dessutom återgått till skolarbetet efter ledighet sedan en eller två veckor utan att vi hittills har sett någon smittspridning i skolan.

Det går samtidigt aldrig att utesluta till hundra procent att ett skolbarn skulle kunna sprida smitta, men risken under dessa förutsättningar är mycket liten skriver Folkhälsomyndigheten i sitt besked.

Inga säkra vetenskapliga belägg

Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade. WHO:s expertteam som nyligen besökt Kina för att öka förståelsen och kunskapen om covid-19 och barn har nyligen sammanställt en rapport. WHO skriver i sin rapport (Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) att barn under 18 år utgör en mycket liten del av de rapporterat sjuka av covid-19 i Kina.

Vad detta beror på är inte klarlagt och det är därför angeläget att fortsatt studera barn men möjliga förklaringar som lyfts fram av WHO är att barn kan vara mindre mottagliga för infektionen eller att de får en mildare infektion. WHO skriver också särskilt att de under sina intervjuer i Kina inte identifierat ett enda fall där barn smittat vuxna.

Kontakta 1177

Efter vistelse i område med pågående smittspridning i samhället av covid-19 är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion och om sådana uppstår hålla sig hemma och ta kontakt med 1177. De individer som hittas i smittspårning eller liknande kommer däremot att få förhållningsregler om självkarantän för att minska risken för smittspridning.

Om man har allmänna frågor kring coronaviruset kan man ringa 113 13 och läsa fler artiklar här på Doktorn.

Kritik mot myndigheters agerande

Till följd av det pågående utbrottet har det förekommit kritik mot hur berörda myndigheter hanterar utbrottet i Sverige. Ett problem som myndigheterna kämpar med är att viruset är helt nytt, man har alltså inte hela bilden klar för sig. Det leder till att besked uppdateras och att kunskapsläget kontinuerligt förändras. Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som hanterar frågan i Sverige tillsammans med andra nyckelfunktioner som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialdepartementet med socialminister Lena Hallengren (S) som ytterst politiskt ansvar.

Det finns regionala skillnader på hur man exempelvis valt att hantera skolfrågan och parallellt även internationella skillnader när det kommer till att hantera utbrottet av covid-19, som coronaviruset heter. Medan ett land avvaktar myndighetsbesked innan man ställer in större event kan andra länder välja att ställa in alla event. Samtidigt koordinerar Världshälsoorganisationen (WHO) den samlade insatsen och det samlade kunskapsläget på en internationell nivå. Motsvarigheten i EU gör detsamma för de länder som ingår i unionen. Det finns idag inget vaccin eller någon behandling mot coronaviruset covid-19 men majoriteten av de som drabbas upplever det som en vanlig förkylning. När det kommer till riskgrupper arbetar man fortfarande med att skapa sig en överblick innan man kan gå ut med några konkreta riskgrupper och rekommendationer för dessa. Det viktigaste som privatperson är att hålla sig uppdaterad med det pågående kunskapsläget och följa de rekommendationer som ansvariga myndigheter kommer med.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Aftonbladet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: