Ange ditt sökord

Att vara fysiskt aktiv i 60-årsåldern kan påverkar hälsa och välbefinnande även efter 80 års ålder. Foto: Getty Images

Att vara fysiskt aktiv i 60-årsåldern kan påverkar hälsa och välbefinnande även efter 80 års ålder. Foto: Getty Images

Rökfri och fysisk aktiv för hälsosam ålderdom

Att leva rökfritt och ägna sig åt fysisk aktivitet i 60-årsåldern har visat sig vara kopplat till bättre hälsa och välbefinnande senare i livet.

Annons:

En avhandling från Luleå tekniska universitet har undersökt faktorer som påverkar hälsosamt åldrande och välbefinnande hos äldre personer. Resultaten betonar både individens förmåga att påverka sin egen hälsa och välbefinnande samt samhällets roll i detta sammanhang, enligt forskaren Albin Dahlin Almevall, vid Luleå tekniska universitet.

Samband mellan rökfrihet, träning och hälsa senare i livet

Studien omfattade cirka 500 personer i Norrbotten och Västerbotten som blev intervjuade om sitt välbefinnande. Deltagarna genomgick också olika tester, inklusive blodprov och mätning av benstyrka. Resultaten visade att den viktigaste faktorn för överlevnad och hälsosamt åldrande var att inte röka. Många av rökarna var inte längre i livet. Näst viktigast var en markör för hjärtproblem, mätt genom blodprov, följt av midjemått och fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i 60-årsåldern viktigt för hälsa senare i livet

När det gäller hälsa hos de personer som fortfarande var i livet, visade studien att fysisk aktivitet i 60-årsåldern var den främsta framgångsfaktorn för ett hälsosamt liv även efter 80 års ålder. Hälsosamma värden av långtidsblodsocker, som är kopplat till diabetes, kom på andra plats. Dock kan man inte dra slutsatser om orsakssamband mellan dessa faktorer och hälsa i hög ålder, men det finns indikationer på att de kan bidra till ett hälsosamt åldrande.

Viktigt med sociala relationer och självbestämmande

Utöver rökfrihet och fysisk aktivitet betonade avhandlingen även vikten av sociala relationer, engagemang och självbestämmande för att uppnå välbefinnande i högre ålder. Genom djupintervjuer med deltagarna framkom att ett socialt sammanhang, god hälsa och funktionsförmåga i vardagen, engagemang, känsla av frihet och hemkänsla var viktiga faktorer för välbefinnandet.

Avhandlingen visade också att hemmet spelar en central roll i livet, och att äldre personer behöver känna sig involverade och ha kontroll över beslut som rör deras boende. Att själv få fatta beslut om boendet är avgörande för deras välbefinnande, medan tvångsförflyttningar eller känslan av att bli pressad att flytta påverkar välbefinnandet negativt.

Även lite mer fysisk aktivitet kan ha positiv effekt för äldre

En annan aspekt som togs upp i avhandlingen var nivån av fysisk aktivitet. Genom att bära aktivitetsmätare under en vecka kunde forskarna visa att ökad rörelse var kopplat till bättre välbefinnande. Till och med att stå upp lite mer visade sig ha en positiv effekt. Resultaten understryker vikten av att främja fysisk aktivitet och stödja äldre i att hantera sina eventuella begränsningar på ett konstruktivt sätt.

Albin Dahlin Almevall betonar att gruppen äldre personer över 80 år är stor och kommer att öka i framtiden. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans för att främja ett hälsosamt åldrande genom att uppmuntra rökfrihet, fysisk aktivitet och stärka sociala relationer och självbestämmande.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: