Problem med synen vanligt hos för tidigt födda barn

Problem med synen vanligt hos för tidigt födda barn

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-12-12
Författare: Anders Åker

Många tidigt födda barn drabbas av olika problem med synen även längre fram i åldrarna.

Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Brytningsfel bland annat

Studien har tittat närmare på de synproblem som kan drabba för tidigt födda barn. Totalt ingick 247 barn som alla var måttligt till för tidigt födda, det vill säga i veckorna 32 til 37.

Forskarna såg att barnen hade problem med bland annat brytningsfel och skelning. 

För lite näring

Av e för tidigt födda barnen i studien hade 80 procent problem med synen vid fem års ålder. Det man konstaterar är att mycket av synförändringarna var kopplade till vilken storlek barnet hade vid födseln.

Forskarna tror därför att det handlar om att barnet under fosterstadiet haft för lite näring och att det handlar om tillväxtavvikelser. 

Synproblemen avtog

Även om synproblemen förekom upp till fem års ålder visade det sig att problemen faktiskt avtog med stigande ålder.

När man följde upp barnen vid 12 års ålder var det färre synproblem och majoriteten av barnen såg bra.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress