Ange ditt sökord

Att vara gravid, genomgå en förlossning och hantera småbarnsår kan i sig vara en utmaning för många, men ytterligare för de med reumatisk sjukdom.  Foto: Shutterstock

Att vara gravid, genomgå en förlossning och hantera småbarnsår kan i sig vara en utmaning för många, men ytterligare för de med reumatisk sjukdom. Foto: Shutterstock

Personer med reumatisk sjukdom får lite stöd kring familjebildning

Ovilja att sluta med medicinering och oro för att klara av en graviditet och föräldraskap är två anledningar till att en del personer med reumatisk sjukdom väljer att avstå från att skaffa barn.

Annons:

Det framgår i en enkätundersökning som patientorganisationen Reumatikerförbundet gjort tillsammans med UCB Pharma AB.

Svårt att förena läkemedel och graviditet

Att vara gravid, genomgå en förlossning och hantera småbarnsår kan i sig vara en utmaning för många, men ytterligare för de med reumatisk sjukdom. Bland de läkemedel som reumatiker måste använda är det många som är svåra att kombinera med graviditet och amning, vilket förstås påverkar ens vilja och förmåga att bilda eller utöka familjen. 

I enkäten, med totalt 944 respondenter, uppger hälften att de inte vill ha barn/fler barn i framtiden. Av de som svarar nej är det nästan en av tre som nämner en eller flera faktorer kopplade till sjukdomen som anledning till varför. Det främsta skälet är oro för hur man ska klara av en graviditet och ett föräldraskap. Lika många uppger också att de inte vill sluta med sin medicinering som en anledning till att de avstår från barn. 

Svagt stöd från vårdgivarna

Fyra av tio personer har aldrig ens fått frågan från sin vårdgivare angående familjeplanering eller amning och läkemedel. Det är ledsamt att så många saknar professionellt stöd när det gäller diskussion och information kring familjebildning, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet. Hon menar också att läkemedel i kombination med graviditet är något som det borde forskas mer på. Dessutom vore det bra om vården kunde öppna upp för samtal om barn för att lätta oron och kunna bistå med råd.

Upplever sämre förmåga att skaffa barn

Det är förstås svårt att veta i vilken mån sjukdomen påverkar förmågan att få barn, men det är ändå över 20 procent av de tillfrågade som har svarat att de upplever att sjukdomen påverkat både förmågan och valet av antal barn man valt att ha. 

Att bilda familj, trots en reumatisk sjukdom, kan kräva mycket planering och anpassning men är ingen omöjlighet. Oro och osäkerhet är det främsta hindret, men med mer och bättre information skulle fler kunna känna att de kan fatta väl underbyggda val och kanske våga mer när det gäller sin familjebildning.

Om undersökningen

Enkäten gick ut till medlemmar i Reumatikerförbundet och riktade sig till personer i de åldrar där familjebildning är mest aktuellt. Drygt sju av tio är mellan 28 och 47 år. Könsfördelningen bland de svarande är 90 procent kvinnor och 10 procent män. Totalt besvarades enkäten av 944 personer.

Annons:

Källor:

Reumatikerförbundet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: