Ange ditt sökord

Med projektet Idékraft vill man göra patienter och anhöriga delaktiga i utvecklingen av vården och fånga upp deras idéer.  Foto: Shutterstock

Med projektet Idékraft vill man göra patienter och anhöriga delaktiga i utvecklingen av vården och fånga upp deras idéer. Foto: Shutterstock

Patienter och anhöriga bidrar till att utveckla våren

Patienter och anhöriga är en outnyttjad resurs i vården. Därför startar Akademiska sjukhuset ett pilotprojekt där idéer från patienter och anhöriga kan fångas upp och tillvaratas i syfte att förbättra vården. 

Annons:

Projektet kallas Idékraft och leds av Innovation Akademiska och stöds av Vinnova.

Ska göra patienter och anhöriga till en resurs

Hur sjukvårdspersonal och patienter och anhöriga ser på vården är olika. Det gäller allt ifrån behovet av nya produkter till förbättringspotentialen i befintliga produkter, arbetssätt och tjänster.  

För att nyttja just patienter och anhöriga som en resurs ska Akademiska sjukhuset i Uppsala inom kort starta pilotprojektet Idékraft. Med projektet vill man göra patienter och anhöriga delaktiga i utvecklingen av vården och fånga upp deras idéer. 

Vill tillvarata idéer från verkligheten

Maria Jansdotter, projektledare inom Innovation Akademiska, menar att idéer som kommer ifrån ett verkligt behov har större möjligheter att utvecklas till en färdig produkt.

Men även om idén inte resulterar i en produkt så kan man få mycket kunskap under processens gång. Denna kunskap kan vara till nytta genom att både patienten och personalen genom får information om existerande produkter som de kanske inte annars hade fått vetskap om.

Ska användas som verktyg för personalen 

En avdelning där Idékraft kan göra särskilt stor nytta är på avdelningen för förtidigt födda och sjuka barn. Där finns det föräldrar som ibland tillbringar flera månader på avdelningen och som under vårdtiden ser med andra ögon på hur vården bedrivs. Deras idéer på lösningar och förbättringsförslag kommer att kunna förvaltas bättre med hjälp av Idékraft. 

Tanken är att man ska utveckla ett arbetssätt som ger personalen verktyg att ta emot idéer om nya eller förbättrade produkter från patienter och anhöriga. När idéer till lösningar fångats upp ska de föras vidare till Innovation Akademiska för utvärdering och utvecklingsstöd. Förhoppningsvis blir de senare produkter som kan användas inom vården.

Information om Innovation Akademiska

Innovation Akademiska arbetar med att fånga upp idéer ifrån personal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, den så kallade idébärarprocessen. Den har lett till att flera idéer fångats upp, utvärderats och coachats vidare till färdiga produkter. Dessa produkter används på Akademiska sjukhuset såväl som av andra vårdgivare. 

Innovation Akademiska erbjuder dessutom en testbädd för företag och innovatörer som vill utvärdera och utveckla produkter i verkliga vårdmiljöer där de tänkta användarna finns. Målet är att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö. Genom samarbete med Innovation Akademiska kan innovatörer ta fram lösningar som uppfyller de krav som ställs på säkerhet och användbarhet, samtidigt som de fyller tydliga behov.

Annons:

Källor:

Akademiska sjukhuset

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: