Ange ditt sökord

 I december 2021 väntade fyra av tio patienter på operation längre än vårdgarantins 90 dagar. Foto: Shutterstock

I december 2021 väntade fyra av tio patienter på operation längre än vårdgarantins 90 dagar. Foto: Shutterstock

Pandemin har satt vårdgarantin ur spel

Som en följd av covid-pandemin har antalet patienter som väntar på vård ökat. I december 2021 väntade fyra av tio patienter på operation längre än vårdgarantins 90 dagar.

Annons:

Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen sin slutrapport om väntetider i vården och det uppdämda vårdbehovet till följd av covid-19-pandemin. Trots minskande smittspridning är fortfarande pandemins effekter på vården påtagliga. Från januari till december 2021 ökade antalet väntande patienter i specialistvården med 25 procent. I december väntade nästan 466 000 patienter på ett första besök, och 164 000 patienter väntade på operation eller annan åtgärd.

Det har också blivit allt svårare att få vård inom vårdgarantins gräns på 90 dagar.  Av de som i december stod i kö för en operation hade 40 procent väntat länge än tre månader, och för de i kö till första specialistbesök hade 28 procent väntat längre än vårdgarantins gräns.

Nationella vårdgarantin

Den nationella vårdgarantin innebär att du som patient ska kunna få kontakt med primärvården, till exempel din vårdcentral, samma dag som du söker vård. Du har också rätt till en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal i primärvården inom högst tre dagar. Om du får en remiss till en specialistmottagning ska då få en tid för ett första besök inom 90 dagar. Beslutar läkaren om en behandling, som till exempel en operation, ska du också få tid för den inom 90 dagar.

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller den nationella vårdgarantin. Det innebär att tidsgränserna kan vara kortare, med de får inte vara längre.

Längst väntetid för ögon och öron

Ögonsjukvården och öron-näsa-hals var i december 2021 de som hade flest patienter som väntade på ett första besök. Avseende operationskön väntade flesta patienter inom ortopedi och allmänkirurgi.

–  Under de senaste två åren har vården klarat att snabbt ställa om i flera omgångar, främst för att frigöra akut- och intensivvårdskapacitet. Men det har fått konsekvenser. De väntetider vi nu ser beror sannolikt på både nya patienter och patienter med uppdämda vårdbehov som ackumulerats över tid, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Primärvården har klarat belastningen väl

Socialstyrelsen analys pekar dock på en positiv förändring mot slutet av förra året. Data från patientregistret visar att fler specialistbesök och operationer gjordes under december 2021 än under samma månad under åren 2017–2019. Analysen visar också att vården inom primärvården i stort kunnat genomföras som vanligt efter en stor nedgång under första vågen under pandemin. Bland annat har en del kunnat få kontakt med sin vårdcentral på distans, via telefon och brev eller genom hembesök.

För att bidra till att möta utmaningarna lämnade Socialstyrelsen i höstas även förslag på möjliga insatser. För att genomföra insatserna har regionerna tidigare i år kunnat söka statsbidrag. Åtgärderna handlar till exempel om mobila team som kan åka hem till patienten, riktade hälsosamtal och att en region gemensamt planerar sin vårdkapacitet.

Vad gör jag om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om du inte kan erbjudas vård inom tidsramen för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i samma region som där du bor, eller i en annan. Du kan inte själv välja vilken mottagning du hänvisas till.

Du kan få ersättning för de extra utgifter du har i samband med att du hänvisas till en annan mottagning. Det kan röra sig om ersättning för till exempel resor.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom en bestämd tid.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: