Ange ditt sökord

Tarmfloran verkar kunna påverka covid-19, men det krävs mer forskning. Foto: Shutterstock

Tarmfloran verkar kunna påverka covid-19, men det krävs mer forskning. Foto: Shutterstock

Påverkar tarmfloran svårighetsgrad av covid?

Vi vet att covid-19 främst är en luftvägssjukdom, men det finns forskning som pekar på att mag-tarmkanalen är involverad i sjukdomen. Resultaten från en ny studie visar på att tarmfloran (mikrobiomet) kan vara involverad i hur sjuk patienten blir vid covid-19.

Annons:

På senare år har forskning inom mikrobiom ökat och vi har större kunskap idag än någonsin, men det finns förstås mycket kvar att utforska. Vi vet att tarmfloran påverkar immunförsvaret och därför är det förstås intressant och viktigt att undersöka relationen mellan mag-tarmkanalen och covid-19. I en ny studie undersökte man om tarmmikrobiomet var kopplad till sjukdomens svårighetsgrad hos patienter med covid-19, och om störningar i mikrobiomsammansättningen förbättrades när viruset (SARS-CoV-2) försvann.

Studieupplägg

Man genomförde studien genom att få blodprov, avföringsprov och patientinformation från 100 patienter som blivit diagnosticerade med covid-19. Man samlade även in avföringsprov från 27 av 100 patienter, 30 dagar efter att de fått ett negativt prov efter genomgången sjukdom. Man valde bland annat att mäta koncentrationen av inflammatoriska markörer som cytokiner och blodmarkörer från blodplasma.

Vad visade resultaten kring tarmflora och covid-19?

Studien visade att mikrobiomsammansättningen var signifikant förändrad hos patienter med covid-19 jämfört med individer som inte hade sjukdomen. Detta gällde oavsett om patienter hade fått antibiotika eller inte. Vissa specifika tarmbakterier man vet påverkar immunförsvarets funktion (Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale och bifidobacteria) var underrepresenterade hos patienter som haft covid-19 och förblev låga i prover som samlades in upp till 30 dagar efter sjukdomen. Dessutom såg man att denna störning i tarmfloran överensstämde med sjukdomens svårighetsgrad, när man såg till förhöjda koncentrationer av exempelvis inflammatoriska cytokiner och blodmarkörer (såsom C-reaktivt protein).

Slutsats kring mikrobiom och covid-19

Denna studie pekar mot att tarmmikrobiom kan vara involverat i svårighetsgraden av covid-19, till följd av påverkan av immunförsvaret. Dessutom uppmärksammade man att en fortsatt obalans i tarmmikrobiomet även efter sjukdomen kan bidra till ihållande symtom, vilket gör det än viktigare att fortsätta studera detta.

Här kan du läsa mer kring tarmfloran och hur man kan göra en tarmanalys.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: