Ange ditt sökord

Till följd av pandemin har efterfrågan på digital vård ökat och den allt större vårdskulden ökar behovet av effektivisering inom vården. Foto: Shutterstock

Till följd av pandemin har efterfrågan på digital vård ökat och den allt större vårdskulden ökar behovet av effektivisering inom vården. Foto: Shutterstock

Ojämlik tillgång på specialistläkare

Nära 40 % av svenskarna anser att en av de största bristerna i dagens hälso- och sjukvård är den långa väntan för ett förstabesök i specialistvården efter att ha fått remiss, visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av MediCheck. Rapporten visar även att väntetiderna har försämrats de senaste tio åren och skiljer sig markant mellan olika regioner i Sverige.

Annons:

I den nya rapporten ”Stora digifysiska vårdinsikten 2021” visar sammanställd statistik från Sveriges kommuner och regioners databas Väntetider.se, en nedåtgående trend i hur snabbt svenska patienter får träffa en läkare med specialistkompetens, och därmed ökade vårdköer. I början av 2010-talet uppfylldes vårdgarantin till knappt 90 %, men siffran har nu sjunkit till omkring 75 %, år 2020. Rapporten är framtagen av digifysiska vårdtjänsten MediCheck.

Man ser även stora skillnader i väntetider beroende på var i Sverige man bor. Allra sämst är det i region Norrbotten som haft sjunkande siffror varje år och där endast 52 % av alla som sökte vård hos en specialist under 2020 fick ett förstabesök hos en specialistläkare inom tre månader. En stor skillnad jämfört med Stockholm, där 90 % av alla patienter fick träffa en specialistläkare inom tre månader.

– En åldrande befolkning och nya behandlingar ökar vårdbehovet och därmed också trycket på Sveriges hälso- och sjukvård. Nu, mer än någonsin, behöver aktörer i hälso- och sjukvården samarbeta för att svara an till vårdskulden som följer av corona-pandemin och möta patienters behov av god och nära vård, säger Kenneth Ilvall, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.

 Skillnader mellan regioners måluppfyllelse, besök inom den planerade specialiserade vården

Foto: MediCheck

Risk att patienter hamnar ”mellan stolarna”

Omkring 40 % av svenskarna och 45 % av sjukvårdspersonalen anser att lång väntan för ett förstabesök i specialistvården efter att ha fått remiss är en av de största bristerna i dagens hälso- och sjukvård. Varannan sjukvårdspersonal menar att en av de största bristerna inom primärvården är att inte vara garanterad samma läkare vid varje vårdbesök. Cirka 38 % ser även en risk att patientärenden hamnar “mellan stolarna” i dagens hälso- och sjukvårdssystem.

Svenskarna ser många fördelar med digital vård

Undersökningen visar att de största fördelarna med digitala vårdlösningar som patienterna upplever är minskad restid, större flexibilitet, ökad tillgänglighet och ett smittsäkert alternativ. 65% av svenskarna är positivt eller neutralt inställda till digifysiska vårdlösningar.

Den nya rapporten ”Stora digifysiska vårdinsikten 2021” lyfter hälso- och sjukvårdens utmaningar samt syftar till att diskutera nya sätt för att anpassa vården. MediCheck vill öka tillgängligheten och ge ett större stöd för långvarigt sjuka och personer med kroniska besvär med hjälp av digifysisk vård. Digifysiska vårdlösningar kan innebära att kombinera chatt eller videosamtal med specialistläkare med exempelvis provtagning på en fysisk mottagning nära dig.

– Det är viktigt att de aktörer som erbjuder digital vård är tydliga med syftet och vad de kan hjälpa patienter med. Vi ser digitala vårdmöten som ett komplement till fysiska vårdmöten, där patienter med kroniska besvär kan få rätt hjälp, enkelt och snabbt oavsett var i landet de befinner sig, säger Kenneth Ilvall.

Om rapporten

Rapporten baseras bland annat på en Novus-undersökning genomförd 4–9 februari 2021. Sammanlagt har 1040 intervjuer genomförts via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel personer mellan 18–79 år, samt 108 webbintervjuer med personer anställda inom sjukvårdssektorn. Rapporten innehåller även bearbetning av statistik från Väntetider.se samt utfall av totalt 16 kvalitativa intervjuer med patienter med kroniska besvär och anhöriga till personer med kroniska besvär, samt läkare och regionala beslutsfattare.

Om MediCheck

MediCheck är en digifysisk vårdtjänst som består av ett nätverk med drygt 250 anslutna specialistläkare och 40 sjuksköterskor. MediCheck erbjuder digital vård nationellt genom specialistläkare och lokalt med sjuksköterskor på 30 vård- och vaccinationsmottagningar på apotek runt om i landet.

www.medicheck.se

Annons:

Källor:

Stora digifysiska vårdinsikten 2021

MediCheck

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: