Ange ditt sökord

Nyttiga bakterier kan hjälpa mot kroniskt trötthetssyndrom

Nyttiga bakterier kan hjälpa mot kroniskt trötthetssyndrom

En ny svensk forskningsstudie indikerar att probiotiska mjölksyrabakterier kan ha en fördelaktig påverkan på människor som lider av sjukdomen CFS, kroniskt trötthetssyndrom. Några av de positiva resultaten är förbättrat korttidsminne och ökad koncentrationsförmåga.

Annons:

Studiens forskningsledare ser stora möjligheter inom området och uppmanar till vidare forskning.
En svensk studie, nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrion Journal, indikerar att ett intag av probiotiska mjölksyrabakterier kan förbättra tillståndet hos människor med CFS (Chronical Fatigue Syndrom), kroniskt trötthetssyndrom. Sjukdomen kännetecknas av extrem och varaktig fysisk utmattning, energiförlust och nedsatt kognitiv förmåga – ofta i en sådan grad att det kan vara lika invalidiserande som ledgångsreumatism, KOL och annan kronisk smärta.

Pilotstudie på Karolinska Universitetssjukhuset gav positiva resultat
Sambandet mellan mag-tarmsystemet, immunsystemet och centrala nervsystemet har efterhand blivit erkänt. Därför beslöt en svensk forskargrupp att undersöka om probiotiska mjölksyrabakterier – de så kallade goda bakterierna som kan hjälpa till att balansera mag-tarmsystemet – kan lindra verkningarna på något av CFS-patienternas symtom.

Undersökningen genomfördes som en pilotstudie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Här följde forskarna en grupp på 15 personer som observerades under totalt tio veckor. Först två veckor innan behandlingen startade, sedan under fyra veckor då patienterna två gånger dagligen intog 2,5 deciliter Cultura Dofilus och därefter ytterligare observation i fyra veckor. Några av de positiva resultaten som patienterna upplevde under tiden de behandlades var stärkt kognitiv förmåga som förbättrade korttidsminnet och ökad koncentrationsförmåga.

Utmaning att finna rätt individuell behandling

Professor Birgitta Evengård, forskningsledare av studien, ser stora möjligheter inom området och uppmanar till mer forskning om sambandet mellan probiotika och kroniskt trötthetssyndrom. Hon understryker dock att sjukdomsbilden är mycket varierande och att man därför inte kan fastställa att alla CFS-patienter har nytta av att äta probiotiska mjölksyrabakterier.

– De flesta av patienterna i undersökningen mådde markant bättre efter att de ätit probiotiska mjölksyrabakterier under fyra veckor, men några enstaka mådde faktiskt sämre. Därför är den stora utmaningen framöver att testa varje enskild CFS-patient för att kunna tillrättalägga individuella behandlingsplaner, säger Brigitta Evengård, professor och chef vid Avdelningen för Infektionssjukdomar på Umeå universitet.

– Men jag tycker absolut att det är värt för CFS-patienter att prova om man kan minska sina symtom genom att äta produkter med probiotika. Jag rekommenderar att man provar under tre veckor och upphör om man mår sämre eller inte märker någon effekt, avslutar hon.

Det är ännu inte klarlagt varför man utvecklar CFS. Den mest troliga orsaken är en infektion orsakad av störning i tarmfloran och immunsystemet.

45 000 svenskar drabbade

Många CFS-patienter ges idag förtidspension eftersom det ännu inte finns någon kur som kan bota sjukdomen. Det finns ingen totalbild över de samhällskostnader som sjukdomen orsakar, men amerikanska forskare har beräknat att sjukdomen årligen kostar det amerikanska samhället nio miljarder dollar i förlorad arbetstid. Därtill kommer kostnader för medicin och socialt stöd. Enligt Vårdguiden.se, Stockholms Läns Landsting, är omkring 45 000 personer i Sverige drabbade av sjukdomen.

Fakta Om studien

• Studien genomfördes som en pilotstudie på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm under ledning av Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar. Studien avslutades i augusti 2008 och blev publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrion Journal den 26 januari 2009.

• Försöket genomfördes med 15 patienter som alla hade fått den officiella diagnosen på sjukdomen CFS (Chronical Fatigue Syndrom), kroniskt trötthetssyndrom. Under fyra veckor, två gånger dagligen, åt patienterna 2,5 deciliter Cultura Dofilus (innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus casei F19, Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium lactis BB-12). Patienterna besvarade olika frågor två veckor före de började med intaget av Cultura och även under fyra veckor efter att behandlingen avslutats.

• Patienternas genomsnittsålder var 43 år. Ingen av dem led av laktosintolerans eller inflammatoriska sjukdomar.

• När undersökningen startade hade patienterna stora problem med trötthet och nedsatt arbetsförmåga. Under behandlingstiden förbättrades deltagarnas neurokognitiva funktion (upplevt korttidsminne och koncentration) signifikant. Efter behandlingsperioden återgick den neurokognitiva funktionen till den ursprungliga nivån. Det fanns ingen könsmässig skillnad.

• Patienterna utvärderade effekten av behandlingen utifrån fyra möjliga kriterier: Fullständigt tillfrisknande, förbättring av tillståndet, oförändrat tillstånd eller förvärrat tillstånd.

• I undersökningen gjordes också analys av faeces-prover från deltagarna.

Om CFS

• CFS kännetecknas av extrem och fysisk utmattning, energibrist och nedsatt kognitiv förmåga under minst sex månader.

• Amerikanska studier visar att sjukdomen kan vara lika invalidiserande som skrelos, KOL, ledgångsreumatism, hjärtsjukdomar och annat kroniskt lidande.

• Center for Disease Control i Atlanta har beräknat att det amerikanska samhällets omkostnader för CFS är nio miljarder dollar i förlorad arbetstid. Därtill kommer kostnader för medicin och socialt stöd. Enligt Riksföreningen för ME/ CFS-patienter i Sverige är omkring 45 000 personer i Sverige drabbade av sjukdomen.

Lär mer på: www.vardguiden.se och www.rme.se

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: